Sekretariát

V čele sekretariátu stojí Mgr. Jan Hrdina, tajemník,
který zajišťuje plnění programu a úkolů Asociace.

Asociace českého tradičního obchodu
U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3
acto@acto.cz
+420 725 141 650