O AČTO

Asociace českého tradičního obchodu

Naše poslání

Nabízíme tradičním českým obchodníkům radu, pomoc či výměnu zkušeností v každodenním zápasu s legislativními nástrahami či nekalými praktikami konkurence.

Členové

Naši hrdí členové a jejich krátké představení.

Struktura asociace

Asociace je složena z členské schůze (shromáždění všech členů Asociace), představenstvem, které je statutárním a výkonným orgánem Asociace a v čele stojícím předsedou představenstva.

Dokumenty

Asociace byla založena dne 10. 7. 2014 ustavující členskou schůzí v Brně. Na této schůzi byly přijaty stanovy, vymezující chod Asociace.

Proč se stát členem

Zjistěte výhody, které díky členství získáte.

Podmínky členství

Členství v Asociaci českého tradičního obchodu je dobrovolné. Stát se jím může každá právnická, či fyzická osoba, podnikající v oblasti maloobchodu, jejíž základní kapitál je výhradně českého původu, sídlo a místo podnikání je na území České republiky a členové statutárního orgánu jsou občané ČR.

Přihláška

Stáhněte si a vyplňte přihlášku, následně odešlete k nám na sekretariát. Budeme vás kontaktovat.

Pro členy

Speciální skrytá sekce pro naše členy.