Struktura

Struktura AČTO

Členská schůze (shromáždění všech členů Asociace) je nejvyšším orgánem Asociace.

Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem Asociace, řídí jeho činnost v souladu se stanovami, směrnicemi a usneseními členské schůze po celé své funkční období.

V čele představenstva stojí předseda představenstva. Předseda představenstva je nejvyšším výkonným představitelem Asociace a navenek za ní vede jednání. V případě potřeby může za sebe pověřit místopředsedu či člena představenstva.

Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem Asociace

Členové představenstva

  • Ing. Pavel Březina, předseda představenstva (Svaz českých a moravských spotřebních družstev – COOP)

  • Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA, místopředseda (Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.)
  • Ing. Petr Morava, člen představenstva
    (ČEPOS – Česká potravinářská obchodní, a.s.)
  • Jiří Štorch, člen představenstva
    (Družstvo ESO Market)
  • Bc. Kamil Werner, člen představenstva (MO PARTNER a.s.)