Poslání

Nabízíme tradičním českým obchodníkům radu, pomoc či výměnu zkušeností v každodenním zápasu s legislativními nástrahami či nekalými praktikami konkurence.

Asociace českého tradičního obchodu je otevřenou organizací, umožňující vstup dalším subjektům, podporujícím poslání Asociace. Umožňuje zapojit se do projektů a získat další informace, zkušenosti a možnosti rozvoje podnikatelských plánů tradičních obchodníků.

Asociace českého tradičního obchodu přispívá k dalšímu rozvoji vnitřního obchodu v ČR a prosazuje společné zájmy. Spolu s Agrární a Potravinářskou komorou ČR podporuje české a lokální výrobky a nabízí je svým zákazníkům.

K efektivnímu dosažení stanovených cílů prosazujeme tyto priority:

  • Prosazovat takové změny české, ale i evropské legislativy, která vyhovuje nejen zahraničním obchodním řetězcům, ale je akceptovatelná i pro tradiční české obchodní aliance.
  • Podpořit tvorbu stabilního legislativního prostředí a snížení administrativní zátěže českých obchodníků na domácím trhu.
  • V rámci legislativního procesu aktivněji spolupracovat s připomínkovými místy.
  • Bránit se proti nekalé konkurenci a praktikám nepříznivě ovlivňujícím pozici domácích maloobchodníků na trhu prodeje potravin a zboží denní potřeby.
  • Upevnit postavení českého maloobchodu a českých výrobců na domácím trhu.
  • Chránit tradici českých domácích prodejen s českými výrobky.
  • Podporovat spolupráci s korektními českými výrobci a prodej jejich kvalitních českých výrobků. Podporovat výhradně obchodní značky, které zaručují kvalitu a původ zboží.
  • Zvýšit vnímání a image tradičních českých obchodů v očích českého zákazníka a spotřebitele.
  • Zvýšit prestiž obchodní profese.
  • Hledat a realizovat další kroky k posílení pozice českého maloobchodu a prodeje českých výrobků na evropském trhu.