Podmínky členství

Základní podmínky

Členství v Asociaci českého tradičního obchodu je dobrovolné. Členem Asociace se může stát každá právnická, či fyzická osoba, podnikající v oblasti maloobchodu, jejíž základní kapitál je výhradně českého původu, sídlo a místo podnikání je na území České republiky a členové statutárního orgánu jsou občané ČR. Podmínkou dále je, že tato právnická osoba není v úpadku a není vůči ní vedena exekuce.

Členský příspěvek

Členský příspěvek činí min. 50.000 Kč a max. 100.000 Kč ročně. O konkrétní výši rozhoduje představenstvo. Členství vzniká rozhodnutím představenstva, na základě zaslané písemné žádosti o členství.

Hodnotící zpráva

Každá hodnocená prodejna získá podrobnou hodnotící zprávu, která bude obsahovat dosažené výsledky včetně hodnocení silných a slabých stránek dané provozovny a doporučení ke zlepšení. Hodnotitelem je firma Elevatio, s.r.o, která je v oboru profesionálem s dlouholetou praxí a zkušenostmi z více než 3000 kontrolních návštěv prodejen v ČR i SR.

Přihláška

Zde je k dispozici ke stažení členská přihláška do Asociace českého tradičního obchodu.