Členové

Členové ASOCIACE ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, národní podnik

Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Byl založen v roce 1895 pod názvem „Český akciový pivovar“ a první várku piva uvařil 7. října 1895. „Český akciový pivovar“ přímo navázal na tradici vaření piva v Českých Budějovicích, která sahá až do 13. století. Od svého založení se „Český akciový pivovar“ orientoval na výrobu vysoce kvalitního piva, které se rychle stalo také žádaným vývozním artiklem. Již v roce 1897 získalo toto pivo zlatou medaili na výstavě ve Stuttgartu a na konci 19. století pivovar exportoval pivo například do Vídně, Terstu, Benátek, Alexandrie nebo japonského Kobe. V roce 1930 byla pro nový typ ležáku registrována nová ochranná známka „Budvar“, která se stala synonymem piva vysoké kvality. Proto byl pivovar v roce 1936 přejmenován na „Budvar – Český akciový pivovar České Budějovice“. Novodobá historie pivovaru se datuje do roku 1967, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo „Budějovický Budvar, národní podnik“ jako přímého nástupce původního „Českého akciového pivovaru“. V roce 2017 uvařil Budějovický Budvar přes 1,5 miliónu hektolitrů piva a více než 60% toho objemu bylo exportováno do zahraničí. Na celkovém vývozu piva z České republiky se Budvar podílí více než jednou pětinou. Vlajkovým produktem pivovaru je světlý ležák Budweiser Budvar, který znají lidé v 80 zemích celého světa. Vaří se osvědčenými řemeslnými postupy z nejlepších přírodních surovin – tedy žateckého hlávkového chmele, moravského sladu a čisté vody z artéských studní. Doba zrání v ležáckém sklepě je 90 dnů. Během této doby získává ležák Budweiser Budvar celkovou chuťovou vyváženost, plnost, jemnější hořkost a harmonii. Výrobní postup i používané suroviny jsou v souladu s náročnými podmínkami pro získání Chráněného zeměpisného označení „Budějovické pivo“.

www.budejovickybudvar.cz


CARLA, spol. s r.o.

Společnost CARLA spol. s r. o. je český výrobce čokolády již od roku 1992 ze Dvora Králové nad Labem. Její výrobní závod se za dvacet let své existence pružně a dynamicky rozvinul. Jeho zařízení splňuje ty nejpřísnější hygienické požadavky kladené na potravinářské výrobky. V neposlední řadě věnuje vedení firmy pozornost tvorbě esteticky hodnotného okolí závodu, které splňuje požadavky zdravého pracovního prostředí. Nabízí širokou škálu svých hotových výrobků, ale také poskytuje široký sortiment pro průmysl a gastro jako např.: čokolády, polevy, náplně a fondán. Používá pouze ty nejkvalitnější suroviny z různých koutů světa a dbá na vysokou jakost zpracování za použití tradičních postupů.


ČEPOS – ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ OBCHODNÍ, a.s.

Nákupní aliance ČEPOS je největší sdružení velkoobchodů s nápoji a potravinami, fungující na českém nezávislém (tradičním) trhu. Od svého založení v roce 1996 se ČEPOS neustále dynamicky rozvíjí. ČEPOS je akciovou společností ve vlastnictví regionálních velkoobchodních skladů, podnikajících v oblasti distribuce potravin a nápojů s trvanlivým charakterem s působností po celém území České republiky. Hlavním posláním nákupní aliance ČEPOS je trvale zajistit všem svým členům – velkoobchodům s potravinářským zbožím trvanlivého charakteru – konkurenceschopné obchodní podmínky u dodavatelů na českém trhu. Součástí ČEPOS je také první nezávislá maloobchodní síť v ČR BALA, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1600 kmenových členů po celé republice a jejich počet neustále roste. S našimi členy spolupracujeme formou franchisingu a zajišťujeme pro ně veškerou marketingovou podporu a zprostředkování obchodních podmínek. BALA je společností s ryze českým kapitálem a ve velké míře spolupracujeme s českými dodavateli a výrobci. Pomáháme především malým prodejnám konkurovat nízkým cenám velkých společností. Pro ještě efektivnější konkurenceschopnost zákazníků v oblasti maloobchodu byly roku 2002 na trh zavedeny privátní výrobky pod značkou Česká cena. Výrobky, které nesou privátní značku Česká cena, každodenně přesvědčují nejširší spektrum zákazníků, že potravinářské výrobky mohou být nabízeny za zajímavou cenu při zachování jejich vysoké kvality.


ČSOB

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem (od roku 2007 jediným) se stala belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla transformována do samostatné právnické osoby k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC v České republice) a Mezinárodní trhy.

ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky) a ČSOB Poštovní spořitelna (pobočky a obchodní místa České pošty).


DRUŽSTVO ESO MARKET

Družstvo ESO MARKET bylo založeno v roce 1998 jako otevřený systém pro spolupráci obchodníků v oboru zejména prodeje potravin. V současné době sdružuje přes tři stovky provozoven samostatných podnikatelů – fyzických a právnických osob, které se nachází v krajích Hlavní město Praha, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a také Jihomoravský. Vítá však spolupráci také s obchodníky z jiných regionů. Družstvo ESO MARKET umožňuje svým členům a smluvně spolupracujícím obchodníkům zařazeným v systému družstva dosažení výhodnějších nákupních podmínek od vybraných smluvních dodavatelů v základním i doplňkovém sortimentu. Jedná se o tzv. přímé dodávky (pekárny, uzeniny, mléčné a mrazírenské výrobky, pivo, limo apod.), ale též tzv. těžký koloniál, v němž jsou našimi partnery širokosortimentní velkoobchody EKOSTYL CZ s.r.o. a VO KUBÍK a.s. Samozřejmostí je možnost využití různých forem podpory prodeje, ať již v letákových a mimoletákových akcích nebo dlouhodobých promocích na vybraný sortiment a mnoho dalších výhod. Základní podmínkou pro přijetí do maloobchodní sítě ESO MARKET je především chuť spolupracovat, bonita firmy, dobrá platební morálka, vzhled provozovny odpovídající současným trendům tradičního obchodu a ochota a schopnost naplňovat společně dohodnuté zásady Družstva ESO MARKET.


KARLOVA PEKÁRNA, s.r.o.

Karlova pekárna je společnost působící na trhu od roku 1990, kdy byl na „zelené louce“ postaven první výrobní provoz v Židlochovicích. V roce 1994 společnost privatizovala okresní pekárnu v Tišnově, kde je již tradiční výroba pekařských výrobků. V roce 2005 společnost otevřela výrobu studené kuchyně v Měníně, čímž dochází ke zhodnocování kvalitních pekařských výrobků ze stávajících provozů. Dalším krokem k rozšíření nabízeného sortimentu bylo zahájení výroby cukrářských výrobků a v neposlední řadě také BIO výrobků v Břeclavi. Sortiment vyráběných produktů je značně rozsáhlý. Společnost Karlova pekárna se rozhodla již v prvopočátku jít cestou vybudování sítě vlastních prodejen. Počet prodejen již přesáhl hodnotu 30, mimo jiné zásluhou unikátního sortimentu pečiva vyráběného pouze pro tyto prodejny. Dodávky výrobků jsou zajištěny 7 dní v týdnu, dle přání zákazníka i několikrát denně. Každý zákazník má přiděleného obchodního zástupce, který se mu plně věnuje 24 hod. denně. Ve spolupráci se smluvními přepravci je Karlova pekárna schopna zajistit zásobování sítě prodejen v celé České republice. Pro převážnou část jihomoravského kraje nabízí Karlova pekárna odpolední ambulantní závoz (včetně sobot a nedělí), pro který je držena dostatečná rezerva pečiva na pekárně.


KOFOLA ČeskoSlovensko, a.s.

Společnost Kofola ČeskoSlovensko je jeden z nejvýznamnějších středoevropských výrobců nealkoholických nápojů.. Působí na několika evropských trzích a zaměstnává přes 2 100 lidí. Do produktového portfolia společnosti v ČeskoSlovensku patří tradiční kolový nápoj s originální recepturou Kofola, pramenitá voda Rajec, řada sirupů Jupí, hroznový nápoj Vinea, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex a další tradiční československé značky Chito, Top Topic a Citro Cola. V licenci vyrábí a distribuuje nápoje RC Cola a Orangina. V únoru roku 2013 se Kofola stala výhradním distributorem značek Evian a Badoit pro Českou a Slovenskou republiku a v říjnu 2013 oficiálním distributorem tradiční minerální vody z léčivého zdroje Vincentka pro české maloobchody a gastronomii. Od začátku roku 2015 Kofola exkluzivně distribuuje v České republice a na Slovensku produkty společnosti Rauch. Do skupiny Kofola patří i síť UGO, která v ČeskoSlovensku provozuje 81 UGO FRESHBARŮ a SALATERIÍ.


MALOOBCHODNÍ SÍŤ BRNĚNKA, spol. s r.o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. vznikla v červenci 1997, kdy bylo v síti sdruženo 23 prodejen, nacházejících se především na území Brna. První prodejna Brněnky však byla otevřena již v létě 1992, a to na Slovinské, kde je dodnes. Cílem sdružení bylo sjednocení nákupní síly a udržení si vlastní konkurenceschopnosti, především vůči vlně nově příchozích zahraničních řetězců. Jednalo se o sjednocení se v systému a metodách maloobchodního prodeje, v obchodních přístupech, letákových akcích, image, reklamě, propagaci, apod. Základem bylo pravidelné setkávání členů sítě, jejich vzájemná komunikace a pomoc v řešení těch nejpodstatnějších problémů. Tato síť je koncipována jako regionální franchisový systém. Hlavním cílem je vylepšit vyjednávací pozice vůči dodavatelům zboží a udržení konkurenceschopnosti členských prodejen potravin za účelem spokojenosti zákazníků. Síť má také jednotný vnitřní a vnější design, společné letákové akce, společnou obchodní politiku, atd. Na počátku bylo v síti pouze 23 prodejen. Roku 2000 počet vzrostl na 70 prodejen, velký nárůst byl v roce 2003, kdy síť sdružovala 148 prodejen. Dalším skokem byl rok 2006, kdy se zapojilo 211 prodejen. V roce 2015 máme 237 prodejen. BRNĚNKA má vlastní velkoobchodní sklad potravin a drogerie RAPO BRNO s.r.o. se sídlem v Tišnově, který zásobuje prodejny MS BRNĚNKA, ale i další své zákazníky. MS BRNĚNKA získala v roce 2007 ocenění Zlatý dukát, který se uděluje za kvalitu a mimořádný přínos pro obchod. Také pro roky 2007 – 2015 získala ocenění BRNO TOP 100. V roce 2009 jí byla udělena NÁRODNÍ CENA KVALITY. MS BRNĚNKA pokrývá cca 80 % brněnského nezávislého trhu s potravinami. Zaměřuje se zejména na podporu regionálních výrobců, jako např. pekárny Hepek, Balabán, Karlova pekárna, masokombinát Steinhauser, Hadač a Zapletal, mlékárna Olešnice a mnoho dalších.


MALOOBCHODNÍ SÍŤ PARTNER, a.s.

Maloobchodní síť PARTNER patří mezi nejstarší sítě na českém potravinářském trhu. V současné době sdružuje přes 800 prodejen s potravinami různého typu a velikosti na území celé ČR. Jejím hlavním posláním je podpora nezávislých prodejen tradičního trhu a posilování jejich konkurenceschopnosti. Společnost se při své činnosti zaměřuje na spolupráci s osvědčenými dodavateli, podporu tradičních značek a posilování prodeje v místě bydliště konečného spotřebitele. Členské prodejny organizuje a řídí společnost MO PARTNER a.s., která je centrálou sítě se sídlem v Olomouci. Centrála pro své členy vyjednává obchodní podmínky u širokého spektra celorepublikových i regionálních smluvních dodavatelů v rámci přímých dodávek mléčných výrobků, pekařských výrobků, uzenin, alko i nealko nápojů, mražených produktů, ovoce a zeleniny. Smluvním partnerem pro distribuci koloniálního zboží je VO ALIMPEX FOOD a.s. Centrála MO PARTNER a.s. realizuje marketingovou podporu prodeje (např. pravidelné letákové akce, mimoletákové akce, spotřebitelské soutěže, jednotnou vizualizaci prodejen apod.). Samozřejmostí je interní informační systém pro prodejny sítě a přímá podpora prostřednictvím osobních návštěv obchodních poradců.


MATTONI 1873

Mattoni 1873, skupina kolem mateřské společnosti Mattoni 1873 a. s. (dříve Karlovarské minerální vody, a. s.) je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Ambicí skupiny je přinášet díky skvělým značkám a úspěšné tradici lidem do života osvěžení, nyní i v budoucnu. Kořeny skupiny sahají do roku 1873, ke karlovarskému rodákovi Heinrichu Mattonimu. Novodobé kapitoly se začaly psát v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. V ČR vyrábí skupina vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka; dále značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes, Gatorade, Mountain Dew, a další. Distribuuje také snacky značky Lay’s. Své produkty v současné době Mattoni 1873 vyváží do 19 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V Bulharsku, Slovensku a Maďarsku je Mattoni 1873 výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde skupina operuje, zaměstnává na 3 350 zaměstnanců. Mattoni 1873 se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Mattoni 1873 je členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), největší iniciativy společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Je také zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz, která usiluje o dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální recyklace PET lahví a plechovek. Další zajímavé informace naleznete na Twitteru @Mattoni1873, Facebooku @Mattoni1873 a LInkedIn.


MP KRÁSNO, a.s.

První písemný doklad o řeznické živnosti na Valašsku sice pochází ze sedmnáctého století, ovšem tradice výroby masa a masných výrobků se začala odvíjet už o několik desítek let dříve – na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Tehdy Valaši zakotvili na východní Moravě a naučili místní lidi chovat dobytek a zpracovávat maso. Na valašských tradicích staví i společnost MP Krásno, usazená ve Valašském Meziříčí. Historie podniku, který patří v současnosti do pětice největších tuzemských výrobců masa, uzenin a dalších pochutin, začala na začátku roku 1895 – tehdy založili řezníci v srdci Valašska „Družstvo na postavení jatek“. Milníkem byl rok 1955, kdy začaly fungovat mrazírny, o devět let později pak zahájil výrobu nově vybudovaný masokombinát. Před privatizací v roce 1993 bylo Krásno jen malou a zastaralou lokální provozovnou. Investice do modernizace výroby, která splňuje přísné evropské normy, ale poměry změnila. Výrobky z Krásna v současnosti míří do malých masen, specializovaných řeznictví i do velkých obchodních řetězců. Společnost dodává své maso a uzeniny i do dalších zemí EU i mimo ni a zejména pak na Slovensko a do Maďarska. Hlavním lákadlem sortimentu jsou tradiční valašské speciality. Oblíbené jsou díky nezaměnitelné chuti a standardně vysoké kvalitě. To potvrzují i ocenění, která Krásno za své výrobky podle valašské receptury posbíralo, stejně jako stoupající obliba mezi zákazníky. Značka Krásno dnes symbolizuje spojení řeznické tradice, valašského kumštu a moderních technologií.


NIELSENIQ (NIQ)

NielsenIQ (NIQ) je globální výzkumná a analytická společnost, která poskytuje nejkomplexnější a nejdůvěryhodnější pohled na spotřebitele a trhy napříč celým světem. Nielsen sestává ze dvou divizí. Nielsen Global Media poskytuje mediálnímu a reklamnímu průmyslu pravdivý obraz o trhu díky nestranným a spolehlivým metrikám, které jsou společným základem pro působení v tomto odvětví. Divize Nielsen Global Connect poskytuje výrobcům a obchodníkům s rychloobrátkovým zbožím přesné a praktické informace a komplexní obraz o složitém a neustále se měnícím tržním prostředí, který společnosti potřebují pro svoje inovace a růst. Přístup společnostio, propojující Nielsen data s dalšími zdroji informací, umožňuje klientům po celém světě pochopit, co se děje právě nyní, co se bude dít v budoucnosti a jak nejlépe těchto znalostí využít. Nielsen je součástí indexu S&P 500 a působí ve více než 100 zemích, čímž pokrývá přes 90 % světové populace. Pro více informací navštivte


PANNON FOOD BOHEMIA s.r.o.

Mateřská společnost Pannon Food byla založena roku 2004 na Slovensku. Posláním společnosti je oživit původní farmářské tradice a přinést je z polí, sadů a farem přímo na stůl zákazníka. Za značkou Natur Farm stojí desítky lokálních i zahraničních farmářů, zpracovatelů a výrobců. Díky tomu, že společnost známe procesy výroby a tradiční metody zpracování, dokáže garantovat vysokou kvalitu potravin a jejich bohatou přírodní chuť. Neoddělitelnou součástí rozvoje značky Natur Farm je distribuce a logistika, díky které společnost dnes zásobuje téměř všechny známe řetězce a maloobchody působící na Slovensku i v okolních státech. Poptávka po výrobcích značky Natur Farm stále roste, a proto bylo nevyhnutelné vybudovat vlastní distribuční centrum - suchý a chlazený sklad. V současnosti Pannon Food provozuje tzv. full service logistics-skladování, balení, cross docking a nákladní dopravu. Cílem společnosti je podpora zemědělské výroby a úcta k tradicím. Kromě tradičních potravin společnost uvádí na trh také novinky, které se těší velkému zájmu spotřebitelů. Inovací samotnou je i návrat k přírodě. Natur Farm pečlivě vnímá trendy a přizpůsobuje se požadavkům trhu. Každá surovina nejdříve prochází rukama pěstitelů nebo farmářů a výrobou k hotovému výrobku. Samozřejmostí pro nás je, že kvalita, která se ukrývá uvnitř obalů, se promítá i navenek do jejich designu. Proto marketingové oddělení značky Natur Farm vždy ochutná to, k čemu vytváří identitu, tedy obal. Po deseti letech na trhu se Natur Farm etabluje jako tradiční značka, hrdá na svoje poctivé výrobky. Největší zásluhu na propagaci výrobků mají naši spotřebitelé, protože je propagují sami. V nabídce Pannon Food je více než 500 výrobků především ze segmentu nápoje (víno, lihoviny a nealko), trvanlivé potraviny (rýže, olej, těstoviny, cukrovinky), konzervy a chlazené zboží. Kromě běžného sortimentu se zabývá též distribucí sezónních výrobků (Velikonoce, Mikuláš a Vánoce).


PENAM, a.s.

Historie jednoho z předních tuzemských producentů pečiva se začala psát v roce 1999, kdy se dvanáct mlýnských a pekárenských společností sloučilo pod hlavičkou firmy TERO Rosice, s.r.o. Ke dni 1.1.2000 byla společnost rozhodnutím valné hromady přejmenována na PENAM, spol. s r.o., a zařadila se tím mezi největší domácí výrobce pekařských, mlýnských, těstárenských a cukrářských produktů. V září 2004 se stal vlastníkem PENAMU AGROFERT HOLDING, a.s. V srpnu roku 2005 změnila společnost PENAM právní formu, ze společnosti s ručením omezeným se stala akciová společnost. AGROFERT HOLDING, a.s. je jediným vlastníkem společnosti PENAM, a.s. V roce 2007 Penam zahájil expanzi na území Čech. Proběhla akvizice pekárny KLS Klimentov, s.r.o. a výstavba provozu Pekárny Zelená louka v Herinku u Prahy, která zahájila činnost v listopadu 2007. V roce 2008 byla další akvizicí společnost NOBRS s.r.o. Brněnec a PEKAST, a.s. České Budějovice. Společnost se rozrostla o mlýn v Brněnci a pekárnu v Českých Budějovicích. Společnost Penam má v tuto chvíli 12 pekařských provozů a 4 mlýny na území Čech a Moravy. Spojením tradičních moravských a českých výrobců vznikla silná a konkurenceschopná společnost, která se stala spolehlivým a stabilním partnerem všech zákazníků a dodavatelů. Mezi hlavní záměry společnosti PENAM patří zejména uspokojování vzrůstajících nároků a potřeb stávajících i potenciálních klientů.

www.penam.cz


PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a. s.

Společnost je českým pivovarem, založeným roku 1842, který produkuje první pivo plzeňského typu, Pilsner Urquell. Prazdroj je v současné době sdružující pivovar Plzeň, pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice. Právo várečné udělil 260 plzeňským občanům již Václav II. v roce 1295. Roku 1842 vznikl v Plzni nový Měšťanský pivovar Plzeň (Bürgerliches Brauhaus). Pivovar měl vařit pivo bavorského typu, k čemuž byl z Bavor přizván sládek Josef Groll. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842, která sklidila veliký úspěch. Staronová receptura tohoto piva je nyní známa a využívána po celém světě jako pivo plzeňského typu, právem nazývané po místě svého zrodu. Původní pivovar byl plánován na kapacitu 30 000 hl ročně. V roce 1913 překročil roční výstav piva měšťanského pivovaru hranici 1 000 000 hl a v současné době činí přes 5 000 000 hl ročně. Produkce celé skupiny pak činí téměř 10 milionů hl piva ročně. 13. září 1946 došlo ke znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou národního podniku Plzeňské pivovary. Tento byl 1. června 1964 transformován na Západočeské pivovary se sídlem v Plzni a n. p. Plzeňský Prazdroj (pro export). Po revoluci vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj, a. s. V roce 1999 získal kontrolu nad a. s. Plzeňský Prazdroj koncern SABMiller. 30. září 2002 byla dokončena fúze a Prazdroj pod svoji hlavičku sjednotil Pivovar Radegast, a. s. a Pivovar Velké Popovice, a. s.. V současnosti si tato skupina udržuje poloviční podíl na českém pivním trhu. V listopadu 2016 se dohodl Japonský pivovar Asahi Group Holdings na koupi Plzeňského Prazdroje a dalších východoevropských značek se společností SABMiller za 7,3 miliardy eur (téměř 200 miliard korun). Asahi kromě Prazdroje získal i slovenský Topvar, maďarský Dreher, rumunský Ursus a polskou Kompanii Piwowarskou. Plzeňský Prazdroj je největší pivovarnickou skupinou v České republice. Jeho hrubý zisk v uplynulém finančním roce, který skončil v březnu, vzrostl o pět procent na 3,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 3,3 procenta na 14,4 miliardy korun. Piva a nápoje z pivovarů Plzeňského Prazdroje se v současnosti vyvážejí do více než 50 zemí světa.


P.V.A. SYSTEMS s.r.o.

P.V.A. Systems je ryze česká, dynamicky rostoucí, softwarová společnost se sídlem v Plzni. Firma se od roku 1996 zabývá vývojem a implementací obchodních, skladových a pokladních systémů. Nosným produktem se od roku 2004 stal systém B.O.S.S. Enterprise, moderní obchodně skladový a pokladní software založený na technologii Java 2 Enterprise Edition. Úzce spolupracuje s předními dodavateli specializovaného obchodního hardwaru, jako jsou prodejní váhy, pokladní boxy, datové terminály, skenery čárových kódů a působíme jako systémový integrátor. Zároveň je schopna dodat kompletní řešení pro prodejní řetězce včetně síťových serverů, jednotlivých PC pro pokladní zóny i zázemí, veškerých potřebných periferií a samozřejmě softwaru a jeho konfigurace. Obchodní úspěch společnosti P.V.A. Systems na vysoce konkurenčním trhu je dán především kvalitní integrací a implementací nejnovějších poznatků a technologií ve svých produktech, dále pak využitím zkušeností při analýzách problematiky obchodu, nasazování systémů do praxe, a v neposlední řadě také vysokou kvalifikací a seriózním přístupem všech pracovníků firmy k zákazníkům.


RUDOLF JELÍNEK, a.s.

Akciová společnost RUDOLF JELÍNEK se zabývá výrobou alkoholických nápojů, zejména destilátů. Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá až do roku 1585. Samotná společnost vznikla na konci předminulého století, v roce 1894. Výrobky společnosti jsou známy ve všech koutech České republiky, ale také ve světě. Na tradici vývozu výrobků do zahraničí, kterou Rudolf Jelínek započal vývozem košer destilátů na zámořské trhy v USA již v roce 1934, navazuje společnost i nyní. Vlajkovou lodí společnosti je slivovice, kterou vyrábí v několika variantách (bílá, zlatá, jubilejní, kosher, atd.). Dále produkuje značkové ovocné destiláty té nejvyšší kvality jako hruškovice, meruňkovice, třešňovice nebo jablkovice. Prémiovými výrobky jsou kosher destiláty, při jejichž výrobě nebyly použity suroviny, výrobní zařízení a postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Výroba kosher destilátů probíhá za dozoru zástupce ortodoxní unie amerických rabínů. Kosher certifikát udělený americkou Ortodoxní Unií potvrzuje nejvyšší kvalitu tohoto destilátu. Společnost v roce 2003 zahájila výsadbu vlastních švestkových sadů na jižní stráni vizovického údolí, v oblasti zvané Těchlov. Po pěti letech sklidila první úrodu vizovických švestek a započala novou tradici – výrobu limitované série Vizovické slivovice. V závěru roku 2013 rozšířila plochu svých sadů a nyní disponuje 60 ha švestkových sadů ve Vizovicích, 20 ha švestkových a třešňových sadů v Kostelanech a 80 ha meruňkových sadů na jižní Moravě.


ST. NICOLAUS, a.s.

Společnost ST. NICOLAUS je největším výrobcem lihovin na Slovensku. Portfolio společnosti tvoří desítky produktových řad, mezi nimi i známé značky jako Nicolaus Vodka, horký bylinný likér Demänovka, či ovocné lihoviny řady Jubilejná. Kromě vlastních značek společnost ST. NICOLAUS jako výhradní distribuční partner španělské společnosti Gonzáles Byass rozšířila svoje portfolio o zahraniční značky jako brandy Soberano a Lepanto, prémiový gin The London no.1 a kvalitní dovozová vína z vinařských oblastí jako je Španělsko, Itálie, Argentina a Chile. Výrobní závody společnosti ST. NICOLAUS se nacházejí v Liptovském Mikuláši a Leopoldově, ovšem její působení sahá až za hranice Slovenska. Kromě obchodního zastoupení v České Republice a Maďarsku svoje produkty vyváží do dalších světových zemí od Polska až po Mexiko či Indii. Bohaté zkušenosti založené na historii a tradici se silným důrazem na inovace, kvalitu a bezpečnost výrobků zajišťují společnosti ST. NICOLAUS prvenství a konkurenceschopnost na slovenském trhu už desítky let. Společnost je také osvědčeným dodavatelem českého tradičního trhu.


SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV (COOP)

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) sdružuje 48 spotřebních družstev, která provozují dohromady téměř 2.900 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 420.000 m2 a zaměstnávají necelých 14.000 lidí. V roce 2015 vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat v hodnotě 27,3 mld. Kč. Počet členů spotřebních družstev je cca 150 000. Členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin v České republice. Centrální nákup zajišťují dvě nákupní centrály COOP Centrum družstvo Praha a COOP Morava Brno. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 10 středních odborných škol, manažerský institut, půjčovnu automobilů pod značkou Europcar, nebo vlastního mobilního virtuálního operátora COOP Mobil. COOP je mezinárodně používanou obchodní značkou družstev spotřebitelů (consumer cooperatives), která začala vznikat v polovině 19. století v okolí anglického Manchesteru a velmi rychle se rozšířila do mnoha zemí světa včetně území současné České republiky. Ve Švýcarsku, Itálii, Finsku i na Slovensku je COOP lídrem maloobchodního trhu prodeje potravin a silné postavení má rovněž ve Skandinávii, Velké Británii, Japonsku a dalších asijských zemích.


VÁHALA a spol. s r.o.

Příběh této firmy se začal psát v roce 1927, kdy její zakladatel, pan Robert Váhala, sbírá první řeznické zkušenosti. Do tajů výroby uzenin se nejprve dostává jako tovaryš v Novém Jičíně a následně svoji praxi rozšiřuje ve známé pražské řeznické firmě Hulata. Neučí se zde však pouze řeznickému řemeslu, ale také řízení a vedení obchodu. Tyto cenné zkušenosti následně zúročuje při založení vlastní firmy roku 1933. Současně s výrobou uzenin a provozováním řeznictví začal Robert Váhala plánovat výstavbu konzervárny, která byla dokončena v roce 1946 a vyráběly se zde hlavně paštiky a hotová jídla. V roce 1950 však dochází ke znárodnění firmy a na dlouhých 41 let nastane v jeho životě zásadní zlom – výroba uzenářských produktů v rodinné firmě ŘEZNICTVÍ ROBERT VÁHALA končí. V roce 1991, kdy se navracejí znárodněné budovy a firmy svým původním majitelům, se po dlouhých letech státního odpírání vlastnictví Robertu Váhalovi navrací to, co dlouhé roky budoval. Výroba je obnovena, pan Váhala do ní zapojuje své potomky a společně zakládají novou rodinnou firmu s názvem VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků. Léta beznaděje a temného období střídají dlouhá léta obnovení výroby, přání a očekávání splněných snů. 6. dubna 2018 oslavila značka VÁHALA 85 let své existence. V jejím vedení je nyní již třetí generace pokračovatelů. Ať se bude tato rodinná firma zabývat čímkoli, vždy se bude držet kréda Roberta Váhaly seniora: „Budete-li vyrábět kvalitně, nemusíte se o práci obávat“. Své produkty firma prodává v téměř desítce firemních a stovkách partnerských prodejen po celé České republice. Současně rozvíjí i vztahy se zahraničními obchodními partnery, a to například na největším potravinářském veletrhu na světě – veletrhu Anuga v německém Kolíně nad Rýnem. Nejen originalita jednotlivých produktů, obzvláště pak šunky, ale také kvalita a poctivá chuť zajišťují stále větší poptávku po Váhalových výrobcích. Ačkoli se firma Váhala a spol. s r. o. věnuje několika dílčím výrobám, základním pilířem celé produkce jsou speciální masné produkty – šunky, paštiky, drobné masné výrobky. Právě na jejich výrobu je vynaložen velký podíl ruční práce, která v dnešní době již není obvyklá. Kvalitní masné a uzenářské produkty jsou vyráběny bez přidaných separátů, sóji, mouky či jiných náhražek. Od roku 2017 se rozvíjí přátelská spolupráce s kuchařem Ondřejem Slaninou. Společně byla vyvinuta nová řada masných výrobků – Uzeniny od Slaniny. Tyto výrobky jsou v České republice historicky tradiční, navazují na stoletou tradici skvělé práce českých mistrů řezníků a jejich kořeny lze dohledat pouze v České republice. Podařilo se vytvořit receptury, vycházející právě z těchto kořenů a obohatit je o nápady, které Uzeniny od Slaniny vzhledově odlišují od konkurence.