Značku „TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO“ získalo už 163 prodejen

Dalších 19 prodejen získalo certifikaci na olomouckém kongresu Samoška. Certifikaci uděluje Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Podle Pavla Březiny, předsedy AČTO, certifikace zvyšuje kvalitu obchodů a poskytovaných služeb. „Bohužel se opět roztáčí spirála zavírání malých obchodů. Zvyšování kvality služeb představuje přitom klíčovou strategii k úspěchu a zvládnutí současné nelehké situace. Řada obchodníků si to ovědomuje a využívá certifikace právě k tomuto cíli,“ vysvětluje Pavel Březina. O úspěšnosti projektu svědčí i skutečnost, že řada obchodů se nechává certifikovat i opakovaně. Letos jich bylo sedmnáct.

Certifikáty jsou udíleny při splnění řady kritérií. Patří mezi ně úroveň exteriéru a interiéru prodejen, sortiment či kvalita personálu. Velký důraz je také kladen na původ prodávaného zboží, které musí v případě potravin pocházet minimálně z 2/3 z tuzemské produkce. Klíčovou součástí certifikace jsou návštěvy nezávislých expertů v prodejnách na bázi mystery shoppingu. Certifikované obchody pak musí být české i z pohledu původu základního kapitálu a sídla firmy. „Zákazníci poznají certifikované obchody pomocí loga, které obchody mohou používat. To by jim mělo pomoci jasně identifikovat prodejny, kde mohou očekávat čerstvé zboží, perfektní servis a také vysoký podíl produktů z tuzemské produkce. Naším dlouhodobým cílem je udržení kvalitní obchodní obslužnosti venkova a právě certifikace je jedním z nástrojů jak tomuto cíli pomoci,“ komentuje udílení certifikátů Pavel Březina.

Mezi nově certifikované obchody spadá i několik prodejen Jednoty Kaplice. "Certifikace pro nás znamená příležitost. Příležitost sdělit našim zákazníkům, že na prodejnu, ve které nakupují se mohou díky nestranné garanci kvality služeb, sortimentu, ale i personálu spolehnout. Pro nás jako provozovatele a samotný personál prodejny je certifikace znamením, že prodejny posouváme tím správným, konkurenceschopným směrem, za který se tradiční obchod nemusí stydět. V neposlední řadě vnímáme ocenění jako nástroj pro stanovení hodnotících kritérií kvality pro naše ostatní prodejny," řekl k udělení certifikátů Jan Hoffmann, předseda představenstva a ředitel Jednoty Kaplice.

Nově certifikované prodejeny

TEMPO, obchodní družstvo

TUTY č. 422, Masarykovo náměstí 120, 753 01 Hranice

JO č. 112, 9. května 156, 747 61 Raduň

TUTY č. 418, Mírové náměstí 488, 793 12 Horní Benešov

Maloobchodní síť BRNĚNKA

SMÍŠENÍ ZBOŽÍ, Zeiberlichova 46, 644 00 Brno

JEDNOTA, družstvo spotřebitelů v Kaplici

TIP č. 015, Míru 756, 382 41 Kaplice

TUTY č. 012, Kaplická 24, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána

TIP č. 026, U Zelené ratolesti 245, 381 01 Český Krumlov

Družstvo CBA

POTRAVINY CBA 310, Mokrá 355, 664 04 Mokrá – Horákov

POTRAVINY CBA 810, Na Drahách 656/1, 500 09 Hradec Králové – Malšovice

POTRAVINY MAREK PAJER, Masarykovo náměstí 14, 751 03 Brodek u Přerova

POTRAVINY U DUBU, Nováčkova 45, 614 00 Brno

POTRAVINY HAMIRO, Náměstí 65, 783 55 Velký Újezd

POTRAVINY M+K, Pěkná 51, 643 00 Brno

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

SUPERMARKET TREFA, Svobody 1023, 379 01 Třeboň

SUPERMARKET TREFA, Soběslavská 23/999, 390 02 Tábor

SUPERMARKET TREFA, Průběžná 626/2, 370 04 České Budějovice

JEDNOTA, obchodní družstvo Tábor

COOP TIP č. 214, Malšice 313, 391 75 Malšice

COOP TERNO, Světlogorská 2767/8, 390 05 Tábor

COOP TIP č. 245, Náměstí T. Bati 423, 391 02 Sezimovo Ústí


CERTIFIKACE PRODEJEN S UDÍLENÍM ZNAČKY "TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD - CERTIFIKOVÁNO" PROBÍHÁ S PODPOROU RADY KVALITY ČR.