Značkou „TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO“ se mohou pochlubit další prodejny

Celkem již 167 prodejen úspěšně prošlo certifikací, kterou uděluje Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) ve spolupráci s Radou kvality České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na olomouckém kongresu Samoška získaly certifikát 4 nové prodejny a další 4 certifikaci obhájily. Hodnocení bylo zpracováno za finanční podpory Rady kvality České republiky.

Mezi nově oceněné patří obchody družstva TEMPO a Jednoty, spotřebního družstva ve Vsetíně. Certifikované obchody nesou označení „TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO“, díky kterému je mohou zákazníci snadno poznat.

Pro zákazníky nákup v certifikovaném obchodě znamená jistotu, že nakupují v místě, které se zaměřuje na prodej potravin z tuzemské produkce. V rámci procesu certifikace se dále dbá také na úroveň exteriéru a interiéru prodejen, sortiment či kvalitu personálu,“ vysvětluje Pavel Březina, předseda AČTO. Klíčovou součástí certifikace jsou návštěvy nezávislých expertů v prodejnách na bázi mystery shoppingu. Právě tento systém je podle Jana Růžičky, provozního ředitele Jednoty SD ve Vsetíně, smysluplný. „My zastáváme názor, nic předem nepřikrášlovat a zjistit skutečný stav věci a po následném vyhodnocení sdělit vedoucím zpětnou vazbu na to, co dělají dobře a v čem se dají věci změnit k lepšímu. V tom vidíme smysl této akce vedoucí ke zkvalitnění služeb vůči našim zákazníkům,“ vysvětluje Jan Růžička.

Certifikované obchody pak musí být české i z pohledu původu základního kapitálu a sídla firmy. Podle Pavla Březiny se nyní maloobchod nachází v komplikované situaci, kdy na jednu stranu stále roste vliv zahraničních firem, které skupují další, dříve české sítě a obchody, a na stranu druhou v návaznosti na zdražování potravin zejména velkými výrobci roste tlak na větší dovoz potravin ze zahraničí.

„Chceme díky této inciativě přispět k tomu, aby zákazníci si i nadále mohli nakupovat kvalitní české potraviny od českých obchodníků, a to v příjemném prostředí s vysokou kvalitou služeb,“ doplňuje Pavel Březina.

Podobně vidí smysl procesu i Jan Růžička, který dodává: “Certifikace pro nás znamená nezávislý pohled na kvalitu prodejen z jiné strany a dalších možných hodnotících kritérií, které nás ani nemusí napadnout. Přestože navštěvujeme prodejny konkurence, některé odlišnosti člověk nemusí zaznamenat a mohou být vodítkem pro jejich sledování a hodnocení kvality prodeje na našich prodejnách.“

Pavel Vinkler za Radu kvality České republiky (Ministerstvo průmyslu a obchodu) současně zmínil, že neméně důležitou součástí udílení značek „TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO“ je i záštita tohoto resortu a Rady kvality České republiky, jež se zabývá problematikou kvality vyplývající z Národní politiky kvality ČR. „Jsme rádi, že jsme se mohli opět podílet na hodnocení kvality českých nezávislých maloobchodních prodejen, které převážnou měrou zajišťují obslužnost venkova a malých měst. Tato agenda je našemu resortu velmi blízká o čemž svědčí i program Obchůdek 2021+, který je zaměřen na podporu venkovských prodejen v obcích do 1 000 obyvatel,“ říká Pavel Vinkler.

Projekt udílení certifikátů běží od roku 2017 a za pět let jeho fungování řada prodejen prošla i procesem recertifikace.

Nově certifikované prodejeny

TEMPO, obchodní družstvo

TUTY č. 431, Jablunkovská 1206/78b, 737 01 Český Těšín

TEMPO MARKET, Západní 3, 796 04 Prostějov

TUTY č. 432, Janovice 423, 739 11 Janovice

Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, Ratiboř 437, 756 21 Ratiboř

Recertifikované prodejny

Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, Horní Bečva 503, 756 57 Horní Bečva

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, Smetanova 1110, 755 01 Vsetín

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, Valašská Polanka 320, 756 11 Valašská Polanka

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, Nový Hrozenkov 764, 756 04 Nový Hrozenkov


CERTIFIKACE PRODEJEN S UDÍLENÍM ZNAČKY "TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD - CERTIFIKOVÁNO" PROBÍHÁ S PODPOROU RADY KVALITY ČR.