Změna pravidel CashBack? Další rána do vazu malých venkovských prodejen

Praha, 29. 6. 2018 – Od 1. července došlo k úpravě pravidel pro používání služby Cashback v maloobchodní síti ČR. Na první pohled atraktivní změna představuje další tvrdý úder pro venkovský obchod, který dlouhodobě bojuje o přežití. Pouze za rok 2017 zaniklo 1082 malých prodejen a nová úprava situaci rozhodně nezlepší.

Dosud byla pravidla pro využití Cashbacku vstřícná i k obchodníkům. Zákazník si mohl vybrat až 1 500 Kč při minimální útratě 300 korun. Od 1. července se však pravidla radikálně mění. Nově bude možné si vybrat na pokladně až 3 000 korun při útratě 1 Kč! Nepochybně vstřícná služba pro občany, avšak jako již tradičně bezohledná změna především vůči nezávislému trhu, tj. venkovské maloobchodní sítě. V posledních letech dochází k takovým změnám opakovaně; zpřísnění značení potravin, znovuobnovení povinnosti uvádět měrné ceny i pro malé prodejny, EET a další dopadá vždy nejvíce na venkovské prodejny, které jsou často jedinou a poslední možností nejen k nákupu pro místní občany. Týká se to i tradičních městských prodejen. Kde je slibovaná podpora venkovských prodejen a obnova venkova vůbec.

Každé velké nákupní centrum, každý větší supermarket má u vstupu bankomat některé z bank. Naopak na venkově je běžná absence bank, poboček pošty ubývá a často chybí i bankomaty. Velké zahraniční řetězce se službou Cashback nikdy nebudou zaobírat, zejména pokud by měla být zdarma. Žijeme ve standardním ekonomickém prostředí, kde je každá služba logicky zpoplatněna, či nahrazena jiným vhodným profitem. Tak to dělají banky, které umístí bankomat a chtějí své poplatky za výběr či vklad hotovosti, anebo výběr zdarma, ale je zakomponován do zpoplatnění vedeného účtu. Nejsem zastáncem zpoplatnění výběru hotovosti formou Cashback, ale doposud tím profitem byla povinnost nákupu zboží v hodnotě 300,- Kč. A realizovaná marže byla tím profitem pro prodejnu a pro obchodníka. Nyní je tento jediný profit zrušen. Proč?,“ ptá se Ing. Vladimír Stehno, předseda družstva COOP HB, které provozuje především na venkově přes dvě stovky malých prodejen.

Opakuje se trvalý problém, kdy instituce, připravující zásadní změnu v legislativě, nedomyslí všechny možné dopady. Je nepochybné, že na celou rádoby vstřícnou aktivitu doplatí opět malé prodejny, které budou pod tlakem zákazníků, jimž odpadne problém mít u sebe dostatečnou hotovost či shánět nejbližší bankomat. Jaké mohou být dopady? Zákazník navštíví malou prodejnu v městečku, aby si zakoupil sušenky v akci za 5,90, což ho opravňuje k výběru hotovosti ve výši 3 000,- Kč. Následně pak odchází si udělat nákup do vedlejšího Kauflandu, kde utratí polovinu z této částky. Důvod? Ušetří za poplatek při výběru z bankomatu, či výběr hotovosti v bance (a to zejména když např. u nejbližšího řetězce je bankomat ČSOB a zákazník má zrovna účet u České spořitelny, kde poplatek není zrovna malý). Prodejna v malé obci s obratem 250 tis. Kč/měs. udělá v pondělí na začátku měsíce tržbu ve výši 9 000,-. Přijdou čtyři zákazníci, požadující výběr hotovosti. Neposkytnout hotovost je možné ve výjimečných případech, zejména když není dostatek hotovosti. Uspokojíme tímto vysvětlením zákazníky? Je to totéž, jako kdyby banka řekla, že tu sice máme bankomat, ale omlouváme se, že nelze vybrat peníze, protože je nemáme. Pokud takovouto službu poskytuji, zákazník očekává, že bude uspokojen.

Prodejna v rámci ochrany vlastního provozu, kde je hotovost v pokladně podmínkou plynulosti prodeje a tím i odpovídající služby zákazníkovi, bude požadavek na Cashback muset odmítat s tím, že tato služba není vynutitelná. Tuto službu poskytuje maloobchod zdarma, čímž vychází zákazníkovi vstříc, což je jeden z klíčových rysů tradičního obchodu vůči kupujícímu. „Určitě budeme hledat cesty jak upravit nová pravidla Cashbacku tak, aby byla pro tradiční maloobchod vstřícnější a snesitelnější. Soustavně uplatňovat vůči malým nezávislým obchodníkům další administrativní zátěž je neúnosné a povede to pouze k dalšímu zavírání venkovských prodejen. V konečném důsledku budou ale nejvíce poškozeni právě zákazníci,“ upozorňuje Ing. Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu a dodává: „Naše prodejny budou sice nadále plnit své poslání s chutí a úsměvem, avšak s nedobrým pocitem, že znovu pouze doplácí na snaživost někoho jiného.“