Zdeněk Juračka: Dívejme se na trh optikou zákazníka

Zdeněk Juračka, čestný předseda Asociace českého tradičního obchodu

Rozhodujícím činitelem pro jakákoliv vyjádření ze strany novinářů, znalců trhu či dozorových orgánů by měl být pohled zákazníka. Tento fakt se často opomíjí. A hodnocení stavu našeho trhu bohužel mnohdy naráží na u nás platnou a pro oblast maloobchodu nebo obchodu vůbec ne zcela dokonalou a transparentní legislativu. Dovolím si uvést jeden příklad, který je pro přístup během tvorby nových zákonů typický.

Již mnoho let se řeší a diskutuje problematika otevírací doby v maloobchodním prodeji. Podle mě zde byl a je nadále přehlížen a prakticky vyloučen názor zákazníka. Ten by však i v tomto procesu rozhodování měl být zásadním faktorem. Ptám se, proč má o otevírací době o svátcích či jindy rozhodovat parlament zákonem, když je přece logické, že by tato problematika měla být řešena výhradně z pohledu a podle přání zákazníka. Stručně řečeno, pokud projeví zájem nakupovat o svátcích či v jinou dobu a obchodník je podle svých ekonomických a organizačních možností ochoten mu své služby nabídnout, nechápu, proč má do vztahu zákazníka a prodejce vstupovat zákon.

Při hodnocení průběžně publikovaných nálezů dozorového orgánu v maloobchodních prodejnách je podle mého názoru nezbytné částečně konfrontovat pohled znalce a zákazníka. A také zde je potřeba opětovně registrovat problematiku v rámci znění příslušného zákona. Z toho zcela jasně plyne, že plnou odpovědnost za kompletní nabízený a prodávaný sortiment má subjekt, který zboží takzvaně uvádí na trh. Plnou odpovědnost prakticky za všechny prohřešky týkající se kvality prodávaného zboží vůči zákazníkovi má tedy obchodník, protože je konečným článkem v řetězci.

Pokud je zřejmé, že chyba je zcela jednoznačně na straně dodavatele či výrobce, rozhodne dozorový orgán a v případě postihu prodávajícího se tento musí soudně či jinak s náhradou škody vypořádat s dodavatelem. Je to vůči nám obchodníkům velmi tvrdé. O dopadu a možnostech úpravy tohoto zákona se diskutuje více než deset let. Ale zatím stále platí a je zřejmé, že hledat východisko z tohoto stavu bude velmi obtížné.

Na závěr ještě krátká poznámka, která s hledáním kvalitních tržních zdrojů potravin souvisí. Mnoho let řešíme prosazování české a zejména regionální potraviny na náš trh. Zamysleme se všichni nad tímto stále otevřeným problémem, aniž bychom museli přikročit k jeho řešení prostřednictvím legislativy. Pomohlo by to určitě nejen k pozvednutí kvality nabídky, ale i větší zaměstnanosti a spokojenosti zákazníka.

Zdroj: www.zboziaprodej.cz