Zavírání prodejen na venkově se zastavilo

Praha, 19. říjen 2021 - Podle nejnovějších čísel agentury NilesenIQ se v minulém roce zastavilo zavírání nezávislých prodejen. Zatímco ještě v roce v roce 2017 jich skončilo 1082, loni to bylo jen 57.

Snížil se přitom jen počet obchodů, které nejsou součástí žádné sítě. Naopak počty prodejen organizovaných v sítích, jakými jsou například CBA, Pramen či COOP, mírně vzrostly. Celkový počet prodejen s potravinami a smíšeným zbožím s plochou do 400 metrů je tak nyní 11 935,v roce 2017 jich bylo 13 758.

„Během turbulentního roku 2020 se mnoho obyvatel velkých měst, vzhledem k často nařízené práci z domova, rozhodlo přesunout dočasně nebo trvale do menších měst a obcí. Tato skutečnost se nám v průběhu první poloviny roku 2020 také velmi výrazně projevila v prodejních datech Hypermarketů a Supermarketů. Tito velcí hráči tak začali více vnímat důležitost prodejen do 400m2, a to těch samostatných i organizovaných v sítích. Zároveň z dat počtu prodejen vidíme jasný útlum klesajícího trendu zavírání prodejen do 400m2. Rok 2020 ukázal, jak moc je tento segment prodejen důležitý. Uzavření okresů na jaře 2021 to pak jen potvrdilo,“ komentuje situaci Kristýna Garreisová, Senior Konzultant v Retailer Services, NielsenIQ.

Poslední roky dále ukázaly, že čím dál více zákazníků upřednostňuje nákupy v blízkosti svého bydliště a chce šetřit čas trávený nakupováním. Výrazný podíl na celkové situaci měla i proběhlá pandemie. Na základě dat Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) se podobně jako u nadnárodních řetězců i na nezávislém trhu snižovala frekvence nakupování a zároveň rostla velikost nákupního koše.

Podle Pavla Březiny, předsedy AČTO, je znatelný rostoucí zájem zákazníků o původ potravin. „Lidé chtějí nakupovat zboží od místních dodavatelů. Často jim už nestačí jen to, že zboží je českého původu, ale chtějí třeba chleba od místního malého pekaře,“ komentuje situaci Březina.

Spíše než vesnických prodejen se pandemie dotkla menších obchodů na dříve exponovaných místech jako například v blízkosti administrativních budov či škol. „Pandemie nejvíce postihla naše obchody na náměstích či v turistických střediscích, kde se najednou z velké části zastavil život,“ říká v této souvislosti Ivo Pešák, výkonný ředitel sítí Pramen a Enapo.

Cestou pro nezávislý trh je podle Pešáka další modernizace prodejen a také pečlivý výběr dodavatelů. Podobně vidí situaci také Lukáš Němčík, manažer rozvoje a marketingu sítě COOP. Ta sází nově také na e-shopy, výdejní boxy a rozšiřování služeb v rámci venkovských prodejen. „Chceme, aby se naše obchody díky e-shopům a finančním, poštovním službám a kavárnám stávaly vesnickými supermarkety ale i centry společenského dění,“ doplňuje Němčík.

Za ještě důležitější než je celkový počet prodejen považuje Březina skutečnost, že řadě nezávislých obchodníků se navyšuje prodejní plocha.

„Větší prodejny našich členů nemají problém obstát v konkurenci s nadnárodními řetězci, a to mimo jiné díky své často specializované nabídce. Navíc zákaznici už dnes také mnohdy sledují nejen některé akční ceny, ale celou hodnotu nákupu, a také v tomto ohledu je nezávislý trh dnes plně konkurenceschopný“ uzavírá Březina.

Nově by nejmenším prodejnám měl pomoci také vládní projekt Obchůdek 2021+, ten je zaměřen na podporu obchodů v obcích s méně než tisíci obyvateli.