Zavírání klasických prodejen zrychluje

Praha, 29. října 2018 - Koncem října zanikla prodejna COOP v Dolním Dvořišti. Jde tak o další uzavření prodejny o velikosti do 400 m². Těch v roce 2017 podle společnosti AC Nielsen zaniklo už více než 1082. Stát zapomíná, že vesnická prodejna má sociální význam pro 26 % obyvatel ČR a neslouží jen k nákupu potravin.

Prodejna COOP v Dolním Dvořišti byla ze strany Jednoty Kaplice dlouhodobě dotována. Její ztráta byla již neudržitelná a obec už prodejnu nemohla dále podporovat. Prodejna musela být nakonec uzavřena dřív, než se původně plánovalo. I tento rok tak pokračuje neblahý trend v postupném snižování obslužnosti venkova. To potvrzují i výsledky společnosti AC Nielsen, kdy v roce 2017 zaniklo 1 082 maloobchodních prodejen o velikosti do 400 m², přičemž je z tohoto čísla 759 nejmenších obchodů o prodejní ploše do 50 m².

“Odjakživa platilo, že prodejna na vesnici není jen místem nákupu a poskytování doplňkových služeb, ale i místem pro setkávání lidí. Doba, kdy vesnická prodejna byla středobodem dění, začíná být pryč. Můžeme jen doufat, že z vládních počínání vyvstanou pevná rozhodnutí a obchody se na vesnici opět vrátí,” říká Jan Hoffmann, marketingový manažer Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici.

Problematikou zániku českých maloobchodních prodejen se dlouhodobě zabývá i Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Asociace k tématu obchodní obslužnosti venkova opakovaně zpracovala zevrubný plán na jeho podporu, který obdržela většina zainteresovaných ministrů už minulé vlády Bohuslava Sobotky.

“Neustále se snažíme apelovat na všechny vlády, aby se tristní situací, kdy obchody na venkově pomalu a jistě zanikají, zabývaly. Předložili jsme komplexní materiál na řešení obchodní obslužnosti venkova, bohužel přístup odpovědných míst je k tomu velice laxní. AČTO je však stále připraveno jakýmkoliv způsobem přispět k řešení této dlouhodobě neúnosné situace v součinnosti s představiteli české vlády a dalšími kompetentními orgány. Zánik další prodejny jasně signalizuje, že situace se nelepší a je nutné o podpoře venkovských prodejen reálně jednat,” připomíná Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

Podle Juračky je zřejmé, že současný stav pomalu spěje k patové situaci. “Vláda by si měla stanovit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově potřebné, či nikoliv. Její rozhodnutí se následně bude týkat 26 % občanů České republiky, kteří žijí v obcích do 2000 obyvatel a pro které je prodejna významným místem nejen společenského soužití,” zdůrazňuje Juračka závěrem.