Zavedení stravenkového paušálu je krok správným směrem

Praha, 14. 8. 2019 – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) dlouhodobě nesouhlasí s fungováním stávajících stravenkových systémů, které dále znepřehledňují, komplikují a prodražují systém, z něhož v současnosti těží zejména vydavatelé stravenek. Proto AČTO oceňuje, že ministerstvo financí vyslyšelo argumenty, které nezávislí obchodníci předložili a hodlá benefit zjednodušit a zpřístupnit i těm, kteří jej v současnosti nemohou využívat, tedy mnozí zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci.

Zejména podnikatelé v maloobchodě a pohostinství jsou současným stravenkovým systémem poškozováni. Dle kvalifikovaného odhadu AČTO se průměrná provize poskytovatelům stravenek se často pohybuje i nad 5 %, což ve finančním vyjádření představuje cca 800 miliónů korun ročně. Celá tato částka jde na úkor především podnikatelů v maloobchodě, pohostinství a oborech s nimi souvisejících.

Proto nezávislí obchodníci oslovili Asociaci hotelů a restaurací (AHR), jejíž členové se při využívání stravenkových systémů potýkají se stejnými problémy a která se problematikou rovněž dlouhodobě zabývá. Právě ve spolupráci s AHR definovalo AČTO negativa současných stravenkových systémů:

 • přijímání stravenek obchodníkům i podnikatelům v pohostinství způsobuje ztrátu ve výši až 10 % z tržeb (provize + administrativní poplatek + DPH ze zaplacené částky)
 • obvyklá provize stravenkových společností často překračuje i 5 %
 • vytváření nadbytečného konkurenčního prostředí
 • náklady spojené s provozováním systémů hradí obchodníci a podnikatelé v pohostinství a zaměstnavatelé poskytující svým zaměstnancům stravenky
 • platba stravenkami váže finanční prostředky, což je zejména pro malé nezávislé obchodníky výrazná komplikace
 • vytváření druhé měny ve státě, navíc s omezenou platností
 • tři dominantní vydavatelé stravenek mají fakticky monopol na udělování daňové úlevy od státu
 • zpracovávání stravenek vytváří další administrativní zátěž i zátěž personálu
 • počet ročně vydaných stravenek je cca 300 milionu kusů, což představuje nemalou administrativní i ekologickou zátěž
 • stravenky mají omezenou dobu použitelnosti a v případě jejich exspirace představuje nominální hodnota stravenky čistý zisk pro jejího vydavatele. Odhaduje se, že stravenkové společnosti dokáží až třetinu svého zisku vygenerovat na propadlých stravenkách.
 • vydavatelé stravenek proplácejí pouze stravenky, které nejsou poškozené a u nichž není znehodnocen čárový kód. V případě, že dojde k poškození stravenky, znamená to pro obchodníka ztrátu ve výši 100% nominální hodnoty stravenky, na rozdíl od např. poškozené bankovky, kterou je možné předat do ČNB.
 • v řadě případů dochází i k jinému využívání stravenek než pro účel, pro který byly vydány a jsou používány pro placení běžných nákupů nebo jsou zneužívány stravenky poskytované jako část sociální dávky, kdy jsou vykupovány za 60 – 80% nominální hodnoty.

Doplnění stávajícího stravenkového systému jiným, transparentnějším a méně komplikovaným benefitem, který by nevydělával na ostatních členech podnikatelské obce, je krok správným směrem. Zavedení hotovostního paušálního příspěvku zaměstnavatele na stravu s daňovým odpočtem ve stávající výši, jako u doposud fungujícího systému stravenek významně sníží administrativní zátěž obchodníků i restauratérů, rozšíří a zpřístupní výhodu dalším zaměstnancům i zaměstnavatelům a odstraní řadu nešvarů, které současný stravenkový systém provázejí,“ je přesvědčen předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Možností využít stravenkový paušál bude zaměstnanecký benefit zachován a zůstanou i výhody pro zaměstnavatele. Obchodníkům a restauratérům však odpadnou zbytečné náklady na provize provozovatelům poukázkových systémů, které představují citelný zásah do ekonomiky především malých venkovských prodejen. Pro zaměstnavatele to bude rovněž finanční i administrativní úspora a tudíž lze oprávněně dovozovat, že dojde ke zvýšení využívání tohoto benefitu. Pozitivní dopad bude mít taková úprava i na příjem do státní pokladny, neboť zisky provozovatelů poukázkových systémů odcházejí do zahraničí.