Zástupci AČTO se s ministrem shodli

Praha – Skupina níže uvedených zástupců maloobchodních subjektů českého tradičního trhu se rozhodla, po dlouhých letech spolupráce v rámci českých maloobchodních aliancí, založit v souladu se strategií Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v oblasti členských vztahů, Asociaci českého tradičního obchodu (AČTO).

Cílem založení asociace je společně a efektivně hájit v napjaté atmosféře českého maloobchodního trhu vlastní specifické zájmy vůči státu a jeho orgánům, jak voleným, tak v exekutivě. Cítíme nutnost bránit se i proti nekalé konkurenci a praktikám, nepříznivě ovlivňujícím pozici domácích maloobchodníků na trhu prodeje potravin a zboží denní potřeby.

Asociace si stanovila následující priority:

  • nadále být součástí a podporovat činnost Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářské komory a dalších organizací a jejich prostřednictvím prosazovat specifické zájmy domácích maloobchodních subjektů;
  • navázat na dlouhodobé kontakty a efektivně spolupracovat a podporovat české výrobce a trvale prohlubovat součinnost s jejich snažením, vedoucím k upevnění pozice českých výrobců a českého maloobchodu na našem trhu;
  • prosazovat legislativu vedoucí ke stabilizaci v podnikání a snížení administrativní zátěže českých subjektů na českém trhu, se zvláštním zaměřením na problematiku maloobchodu a spolupracovat přitom s připomínkovými místy v rámci legislativního procesu;
  • nabídnout spolupráci a vstup do Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) dalším subjektům, které budou připravené spolupracovat na dosažení přijatých cílů a dále posilovat pozici a vnímání českého tradičního maloobchodu.

Komunikací se zástupci trhu, medií i státu byl jako mluvčí zakládajícími členy pověřen Ing. Zdeněk Juračka, předseda SČMSD (Skupina COOP) a viceprezident SOCR ČR a Ing. Miloš Škrdlík, spolumajitel a jednatel společnosti Brněnka, s.r.o.