Významnou tržní sílu mají i dodavatelé, politikaření není na místě

Praha, 23. 10. 2019 – Mezi aktuální problémy, které jsou nuceni čeští nezávislí obchodníci řešit, patří novela zákona o významné tržní síle. V návaznosti na evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách by měla novelizovaná norma platit pro všechny účastníky trhu. Současná situace však napovídá tomu, že se zákon opět obrátí pouze proti obchodníkům, varuje Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

Zcela v rozporu s původním záměrem směřuje novela pouze vůči odběratelům na konci potravinového řetězce, přestože směrnice Evropského parlamentu, díky níž se český zákon otevřel, směřuje proti nekalým praktikám v celém zemědělsko-potravinářském řetězci. Přitom na českém trhu existuje řada subjektů - dodavatelů potravin, kteří vůči obchodníkům disponují významnou tržní silou a svého postavení také využívají.

Po letech dohadování i Evropský parlament uznal, že nejen obchodníci, ale i výrobci a dodavatelé mohou disponovat významnou tržní silou. „Bohužel, návrh novely českého zákona o významné tržní síle, který má do sebe vtělit evropskou směrnici, tuto skutečnost neodráží. Pro nás jako obchodníky je to velké zklamání, neboť zcela v rozporu s původním záměrem, který byl ze strany ministerstva zemědělství několikrát deklarován a na společných jednáních za účasti všech dotčených stran již vydiskutován, řeší pouze vztah mezi dodavatelem a odběratelem s významnou tržní silou a nikoliv opačně. Takto postavenou novelu jednoznačně chápeme jako výsledek politikaření a intenzivní potravinářské lobby,“ vysvětluje Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

Návrh novely, který byl předložen k připomínkám, také vůbec neřeší vztah mezi zemědělskou prvovýrobou a zpracovateli. Dále pak neřeší vzájemné vztahy mezi dodavateli s významnou tržní silou a ostatními dodavateli. Konkrétně to pak může například znamenat, že potravinářský podnik s významnou tržní silou je schopen prosadit u obchodníka své prioritní postavení na úkor ostatních dodavatelů a pokud obchodník připustí možnost dodávek od jiných dodavatelů, okamžitě zhorší své současné podmínky dodávek a to buď fakticky, anebo je vystaven hrozbě ze strany dodavatele. Stejně tak novela neřeší některé nekalé praktiky mezi odběrateli vzájemně.

Nezávislí obchodníci také odmítají argumentaci Svazu obchodu a cestovního ruchu. „SOCR hájí výhradně pozici zahraničních obchodních řetězců a zcela sobecky nereflektuje potřeby menších nezávislých obchodníků. Proto se nám nelíbí, že se SOCR snaží z novely vytlačit některá ustanovení jako je například zákaz prodeje za podnákupní ceny. Tato hojně využívaná praktika zásadně deformuje český trh, významně přispívá k likvidaci menších obchodníků zejména v malých městech a na venkově a řetězcům naopak značně usnadňuje pokračování v bezbřehém válcování českého trhu a neřízené expanzi,“ říká Zdeněk Juračka.

Jaké používají dodavatelé vůči obchodníkům nekalé obchodní praktiky?

  • Diskriminaci odběratele, spočívající ve sjednání nebo uplatnění rozdílných smluvních podmínek pro prodej potravin nebo služeb s prodejem potravin souvisejících pro srovnatelného odběratele při srovnatelném plnění, bez spravedlivého důvodu.
  • Jednostranné provedení nikoli nepodstatné změny ve složení potraviny v již objednaných potravinách, v podílu jejích jednotlivých složek, v jejím objemu či hmotnosti, v účinku potravin, obalu či změny země původu.
  • Podmiňování dodávek či pokračování spolupráce odběrem jiného než poptávaného zboží, o které odběratel nemá zájem
  • Podmiňování dodávek či pokračování spolupráce odběrem potravin při současném určení prodejního místa nebo jeho velikosti v prodejním prostoru.

Výčet nekalých praktik dodavatelů není v žádném případě úplný, pro ilustraci však postačující.