Význam lokálních zemědělců, producentů potravin a obchodů roste, ukázala krize

Hradec Králové/Praha, 8. července 2020 - Pandemie COVID-19 potvrdila důležitost soběstačnosti v zemědělství a potravinářství a význam lokálních českých zemědělců a producentů potravin a prodejen. Shodli se na tom na společném jednání hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina a předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Právě pandemie COVID-19 prokázala, jak důležité jsou pro domácnosti a český maloobchod lokální čeští zemědělci a producenti potravin a menší české prodejny. V Královéhradeckém kraji si to dobře uvědomují. “Ne všichni mohou cestovat do supermarketů. Dostupnost obchodů s potravinami a základními potřebami je pro nás důležitá. Proto jsme navýšili podporu provozu venkovských prodejen na 3,2 milionu korun. Život na venkově může fungovat i bez zbytečného cestování. Pro rok 2021 chci tuto podporu pro venkovské prodejny ještě více rozšířit,” říká hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Na setkání se řešilo především vytvoření krizových scénářů, které by některé procesy a opatření v případě další vlny COVID-19 či jiného krizového stavu bylo možné automaticky aplikovat a nevymýšlet je až za pochodu. V době krizových období typu COVID-19 je totiž třeba chránit celý potravinářský řetězec, tedy zemědělce, potravináře, logistiku a prodejny, protože prioritou by mělo vždy být zabezpečit potraviny pro občany.

“Zákazníci si velmi dobře uvědomili, jak je důležité a prospěšné mít v blízkosti svého bydliště prodejny, které se především sortimentně odlišují od zahraničních řetězců, které lokální produkci prodávají velmi sporadicky,” upozorňuje předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina.

Vzhledem k úzké spolupráci mezi lokálními tuzemskými prodejnami, českými zemědělci a lokálními producenty potravin navrhl hejtman Jiří Štěpán uspořádat setkání lokálních zemědělců, potravinářů a obchodníků, aby se posílila a prodiskutovala aktuální spolupráce a hledaly se cesty pro větší podporu těchto krátkých řetězců.

“Podpora lokální ekonomiky je v dnešní době velmi důležitá. Vychází to i z logiky věci - co se v místě vyprodukuje, se tam i sní. Navíc se tím podporuje i péče o krajinu, obrovské ekologické hledisko a i bezpečnostní, protože kdyby přišla nějaká ještě vážnější krize, kdo nám zaručí, že země, kde se pro nás vyrábí potraviny, nám dovoz těchto potravin nezavřou a nenechají si je sami pro sebe,” zdůrazňuje Pavel Březina.

“Přístup lokálních výrobců do obchodu a k zákazníkům, je klíčový pro jejich rozvoj a je logickou reakcí na současný vývoj. Spolupráce se členy AČTO s podporou kraje, může být v budoucnosti příkladem i pro ostatní regiony” dodává Martin Pýcha, šéf Zemědělského svazu ČR.