Výrobci a prodejci se spojují v boji proti prodeji alkoholu nezletilým, zapojí se i vietnamské večerky

Nedávná vlna kontrol České obchodní inspekce (ČOI) ukázala, že v téměř 55 % případů se nezletilým figurantům podařilo koupit alkohol v obchodech či restauracích. S prodejem alkoholu mladistvým bojuje iniciativa „Nezlob se, prokaž se“, kterou spustil Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS).

Cílem iniciativy je snížit dostupnost prodeje alkoholu mladistvým a zejména pomáhat personálu zvládat situace, kdy se mladiství pokoušejí o nákup alkoholu. Iniciativa navazuje na projekt „Člověče, nezlob se!“, který se realizoval od roku 2013 do roku 2020. Nyní se do iniciativy „Nezlob se, prokaž se“ zapojuje i Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), která sdružuje na 7000 prodejen, včetně obchodů v malých obcích.

Podle Martiny Ferencové, výkonné ředitelky ČSPS, se celkově daří dlouhodobě snižovat počet situací, kdy se mladistvým podaří alkohol nakoupit. Stále je však co zlepšovat. „Mladiství jsou velmi vynalézaví ve svých pokusech nakoupit alkohol. Typicky se snaží využívat například situace, kdy je personál prodejen velmi zaneprázdněn, někdy personál dokonce i zastrašují. My prodávajícím ukazujeme, jak lze tyto situace řešit, “ dodává Martina Ferencová.

V rámci spolupráce bude s cílem zasáhnout maximální množství prodávajících probíhat vzdělávání a to i ve vietnamštině. Předat informace všem prodejcům bude jednou z rolí AČTO, jejichž členové mají zhruba 30 000 zaměstnanců. „Naše zapojení pomůže vzdělávat personál v rámci prakticky celé nezávislé sítě. Jde často o prodejny a místa, na které se zapomíná a přitom představují stejný problém jako třeba velké obchody,“ komentuje roli AČTO její předseda, Pavel Březina.