Vítězové a poražení zákona o VTS

Zákon o významné tržní síle se snaží najít cestu, jak regulovat „nekalé“ obchodní praktiky zejména zahraničních řetězců. Snaha jistě chvályhodná, která má za hlavní cíl ochránit malé, střední ale i velké a silné dodavatele, zpracovatele zemědělských komodit, a také zemědělce. V rámci diskuzí zaznívá bohužel mnoho nepravd a to ze všech stran. Bude tento zákon skutečně tím nástrojem k nápravě chování zahraničních řetězců? Obávám se, že nikoliv.

Jako schůdné řešení tohoto zákona pro zahraniční obchodní řetězce je jednoduše sečíst celkové objemy nakoupeného zboží a z toho odečíst tzv. „prebendy“, jako zpětné, růstové či cílové bonusy, marketingové poplatky za zařazení položek do letáků, zalistovací poplatky, aj., které mohou být v řádu i 20 či více %.

Na základě vyhodnocení pak budou požadovat po dodavateli přehodnocení ceníku minimálně o těchto 20 % směrem dolů, raději i o něco více. A jak říká správně p. Toman, tento zákon neřeší ceny, ale jen ty prebendy.

A navíc, dodavatel nebude mít žádnou garanci, že za tyto doposud hrazené poplatky a bonusy, bude mít dříve dohodnuté protiplnění , zda-li bude v letáku, zda-li nebude jeho zboží až někde na konci v rohu regálu, či zda-li bude vůbec řetězce i za tyto snížené ceny odebírat.

A kdo bude poraženým? Kromě dodavatelů, zpracovatelů a zemědělců bude poraženým i tradiční český obchod. A proč?

Řada z nich (například skupina COOP, ale také třeba ČEPOS, ENAPO, JIP a další) do této kategorie významné tržní síly spadnou. Ano, realizují objem obratu více než 5 miliard korun, ale pro stovky a tisíce středních, ale také malých, často venkovských prodejen. A ty, s ohledem na různou míru jejich zapojení do společného nákupu, například jejich účasti na marketingových nebo letákových aktivitách, ochoty garantovat dohodnuté smluvní podmínky, velikosti odběrů a tudíž nákladům na logistiku u dodavatelů aj. nebudou schopny realizovat podobný postup jako zahraniční řetězce, který jedná vždy jen sám za sebe. Takže pokud někdo tvrdí, že tento zákon zastaví pokles malých venkovských prodejen je na omylu. Co dalšího lze a nelze asi očekávat?

  • Jsem přesvědčen, že nedojde k naplnění hrozby zvýšení cen, nebude k tomu důvod
  • Naopak dojde k rychlejšímu úbytku prodejen nezávislého tradičního obchodu a to zejména na venkově, důvodem však nebude pouze tento zákon
  • Důsledkem složitosti vyjednávání nikoliv obchodních podmínek ale cen dojde nepochybně k nárůstu podílu potravin ze zahraničí, které budou levnější
  • Řada malých a menších výrobců a zpracovatelů budou mít obtížnější přístup k zahraničním řetězcům, neboť ony představují největší potencionálního nebezpečí podávání podnětů k UHOS na chování řetězců. Nestlé či Coca-Cola si asi stěžovat nebudou.

Jsem přesvědčen o nutnosti určité regulace. Zakázat řetězcům možnost inkasovat peníze bez relevantního protiplnění je určitě správné- (to platí obecně). Zakázat možnost vyžadovat další finanční plnění nad rámec uzavřených smluv nepochybně také.

Postavit ale mimo zákon dohodnuté smluvní podmínky, či je omezovat i v případě, že mají smysl a odpovídající protiplnění už na místě není. Mimo zákon se tak ocitá například i dohoda dodavatele s odběratelem o poskytnutí cílového bonusu ve výši již 4 % za dosažení dvojnásobku původního objemu nákupu!!! Kdo z dodavatelů by to nechtěl? (aktuálně zákon umožňuje max. 3 % za veškerá plnění dohromady). Pozn., materiálová náročnost řady výrobků např. v uzeninách je cca 50 a spíše pod 50 %, takže 3 nebo 5 % není nic výjimečného.

Jako přijatelná varianta byl původní vládní návrh tohoto zákona. Bohužel dodatky, které byly vneseny do obsahu znění tohoto zákona na základě podnětu Zemědělského výboru ve druhé čtení, zejména pak omezení peněžního plnění maximálně ve výši 3 % i v případě relevantního protiplnění ze strany odběratele, tuto normu dostal do jiné dimenze, dimenze, která přinese daleko více škody než užitku.

Vladimír Stehno, Družstvo COOP HB

Převzato z www.parlamentnilisty.cz.