Venkovské prodejny podruhé: Vysočina navýší podporu na čtyři milióny korun

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo očekávaný druhý ročník grantového programu Venkovské prodejny. V roce 2017 vzbudila tato iniciativa kraje realizovaná v rámci Fondu Vysočiny zájem celkem 91 obcí, z nichž bylo 55 vybráno k podpoře jejich projektů.

Cílem alokování finančních prostředků v tomto programu je spolufinancování příspěvku obce na provoz místní prodejny potravin a smíšeného zboží. Oproti roku 2017 došlo ve Výzvě programu k úpravě definice příjemce (počet obyvatel žádající obce byl zvýšen z 2 000 na 5 000, přičemž prodejna musí být umístěna v části obce do 400 obyvatel, dříve 300 obyvatel). Došlo také k rozšíření uznatelných nákladů projektů tak, aby jejich rozsah lépe naplňoval potřeby obcí. V neposlední řadě byla navýšena alokace programu ze dvou na čtyři milióny korun.

„Smyslem opětovného vyhlášení grantového programu Venkovské prodejny není jen zachování možnosti pro občany nakupovat v místním obchodě, ale také místa jejich pravidelného setkávání, což ocení zvláště senioři, případně maminky na mateřské dovolené. Předpokládáme, že v budoucnu bude tato problematika našeho venkova řešena z národní úrovně, kdy příslušná ministerstva na tuto snahu kraje naváží,“ upřesnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Žádosti do programu mohou obce podávat od 30. dubna do 30. května 2018. Všechny potřebné informace, včetně formuláře žádosti a dalších souvisejících dokumentů zájemci naleznou na: http://www.fondvysociny.cz/.

„Vysočina je krajem s největším počtem malých venkovských obcí. Obcí do 2000 obyvatel, které byly oprávněnými žadateli, je 673 ze 704 obcí kraje. Místních částí do 300 obyvatel, kam podpora musí směřovat, je v kraji 1185 z celkem 1481 a žije v nich 118 tisíc obyvatel, to je 20% všech obyvatel kraje. Řada vesnic se již delší dobu potýká s významným úbytkem obyvatelstva, 40 místních částí nemá žádného obyvatele, dalších 67 má do deseti obyvatel. Zachování obchodní a potravinové obslužnosti v místě může být jedním z nástrojů, jak tento negativní trend zmírnit,“ upřesňuje Pavel Pacal.

Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Tisková zpráva Kraje Vysočina z 27. 3. 2018