V tradičním obchodě čerstvost převažuje

Červnové číslo časopisu Retail News přineslo rozhovor s Milošem Škrdlíkem, místopředsedou AČTO a jednatelem sítě Brněnka, pod názvem „V tradičním obchodě čerstvý sortiment převažuje“. Odpovídá Miloš Škrdlík, jednatel společnosti Brněnka.

Jaký podíl prodejní plochy zabírá ve vašich prodejnách čerstvý sortiment?

Podíl je závislý na velikosti prodejny. Rychloobrátkové zboží je hlavním artiklem pro tradiční obchod. Z tohoto důvodu v průměru čerstvý sortiment zabírá cca 60 – 70 % prodejní plochy.

Jak se podíl této plochy v posledních letech mění?

Podíl plochy s čerstvým sortimentem se neustále zvyšuje, protože zákazník vyžaduje čerstvost potravin a preferuje v našich prodejnách volný prodej oproti baleným výrobkům či koloniálu.

Jaký trend je v souvislosti s čerstvým sortimentem v současné době nejvýraznější?

Nejvýraznějším trendem je stále větší důraz na čerstvost a rozšiřování sortimentu nabízených výrobků. Nedílnou součástí je i orientace zákazníka na regionální výrobky. Zákazník má potřebu být dostatečně informován, odkud výrobek pochází, jaké má složení a jestli se jedná o český výrobek.

Projevuje se v tomto sortimentu stejná citlivost na cenu nebo je zákazník náročnější a vybírá i podle kvalitativních kritérií?

Někteří zákazníci jsou ochotni si za kvalitní a prověřený výrobek připlatit. Ale z hlediska různorodosti zákazníků je často hlavním kritériem výběru vyhodnocení poměru kvalita/cena. I nadále platí trend, že za málo peněz vyžaduje zákazník vysokou kvalitu výrobků.

Můžete uvést, alespoň přibližný podíl na obratu, který uvedené kategorie generují?

Podíl na celkovém obratu tvoří čerstvý sortiment přibližně 60 %.