Uzavření obchodů kromě svátků i v neděli – plánují ho první prodejci, zaměstnancům chtějí poskytnout více času s rodinou

Praha, 28. února 2020 - Trávení více času s rodinou, narovnání podnikatelského prostředí či možnost jít na nedělní mši. Tyto argumenty nejčastěji zaznívají od aktérů, kteří podporují uzavření obchodů kromě vybraných svátků také o nedělích. Přestože poslanci vloni na podzim omezení otevírací doby prodejen zmírnili, objevují se nyní první obchodníci, kteří k nedělnímu plošnému uzavření prodejen přistoupí. Zaměstnancům chtějí poskytnout větší komfort i přes možný pokles tržeb. Zároveň věří, že tím inspirují další prodejce.

Uzavření prodejen potravin je v současnosti uzákoněno na sedm svátečních dnů, na Štědrý den přitom smějí mít obchody otevřeno pouze do 12 hodin. Zákon se týká prodejen nad 200 m2, od podzimu loňského roku z něj přitom byly vyčleněny velkoobchodní prodejny. I přes toto poslední zmírnění legislativy se však objevují také argumenty pro její zpřísnění. „Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě je ve stávající podobě kompromisem. Uvítali bychom rozšíření tohoto zákona na všechny svátky, ale bohužel vzhledem k momentálnímu složení Poslanecké sněmovny a Senátu to nebylo a není možné,“ uvedl Martin Svojš z Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO), která je součástí Českomoravské konfederace odborových svazů.

Někteří zástupci zejména z řad českých obchodníků přitom podporují i přísnější variantu, která by se týkala uzavření prodejen nejen o všech svátcích, ale i o všech nedělích. „Jednalo by se o částečné narovnání podnikatelského prostředí. Lidé v jiných zaměstnáních také v neděli nepracují. Pokud to jde v jiných evropských zemích, není důvod, proč takový zákon nepřijmout i v Česku,“ uvedl Roman Mazák, předseda Družstva CBA, které tento záměr dlouhodobě prosazuje.

Zákaz nedělního prodeje platí dlouhodobě v Rakousku i Německu, od začátku letošního roku ho pak plošně zavedlo též Polsko. Těmito zeměmi se nyní částečně snaží inspirovat obchodní družstvo Tempo, které se jako první obchodní subjekt v Česku s obratem nad jednu miliardu korun k plošnému uzavření prodejen odhodlá, a to od začátku dubna. Součástí družstva je téměř stovka středně velkých a menších prodejen zejména ve Slezsku a na Moravě. „Chceme, aby naše prodavačky trávily více času s rodinou, prodejny proto o nedělích uzavřeme, aniž by se to projevilo na mzdovém ohodnocení zaměstnanců. Z hlediska celkových ročních tržeb předpokládáme v tomto směru pokles o zhruba 25 milionů korun,“ uvedl předseda obchodního družstva Tempo Jan Sůra.

Nedělní uzavření prodejen chválí i zástupci odborů. „Samozřejmě je pro zaměstnance v obchodě skvělé, když jsou provozní jednotky o nedělích uzavřeny. Rozhodnutí obchodního družstva Tempo je tedy pro zaměstnance této společnosti jistě dobrá zpráva,“ uvedl Svojš. Zároveň však dodal, že UZO plošně podporuje především uzavření prodejen o všech svátcích, nikoliv pouze o vybraných, jako je tomu nyní. „V České republice není spotřebitelské ani politické klima, aby se prodejny plošně uzavřely i o nedělích,“ doplnil Svojš.

Nepřízeň obchodního prostředí částečně potvrzuje i Jan Sůra. Podle něj v tomto směru sehrál klíčovou roli vstup zahraničních řetězců na český trh v 90. letech. Ještě před ním bylo téměř standardem, že měly prodejny potravin o nedělích zavřeno, kvůli řetězcům však musely reagovat, aby nástup této konkurence zachytily. „Zavření prodejen v neděli vnímáme jako návrat k tomu, jak otevírací doba vypadala dříve. Zároveň v podstatě kopírujeme model, který nově funguje například v Polsku. Je paradoxní, že kupříkladu v Německu a Rakousku, odkud pochází také řada řetězců operujících v Česku, mají tyto značky v neděli zavřeno. V Česku o to však ani zdaleka neusilují,“ sdělil Jan Sůra. I proto podle něj odbory zastupující zaměstnance družstva toto rozhodnutí přivítali. „Nezávislý odborový svaz Tempo v tomto směru ocenil, že záměr plošně uzavřít prodejny v neděli vzešel přímo od zaměstnavatele. V Česku se jedná o naprosto ojedinělý úkaz,“ doplnil Sůra.

Souhlasná stanoviska související s uzavřením obchodů v neděli se najdou i mezi některými politickými zástupci, jedním z nich je například senátor Patrik Kunčar (KDU-ČSL). „Leckde v zahraničí je samozřejmé, že je v neděli v obchodech zavřeno. Hlady nikdo neumře, každý má doma něco v zásobě a málokdo chodí nakupovat každý den. Takže není problém naplánovat si nákup na jiný den než neděli nebo svátek. Se záměrem, který prosazuje družstvo Tempo, souhlasím a plně ho podporuji. Jít touto cestou je lepší než se pokoušet prosadit zákonnou úpravu. V této oblasti není dlouhodobě mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou shoda,“ řekl senátor.

Uzavření obchodů v neděli podporují též představitelé církve. „Oceňujeme odvahu obchodního družstva Tempo k takovémuto kroku. Dokazuje tím, že pro něj není důležitý pouze zisk, ale i spokojení zaměstnanci, kteří budou moci díky tomuto rozhodnutí prožít neděli jako sváteční den volna, k němuž může patřit návštěva nedělní bohoslužby, stejně tak jako čas strávený společně s blízkými,“ řekl Martin David, pomocný biskup z Biskupství ostravsko-opavského. Záměr spojený s náboženskými povinnostmi zaměstnanců potvrdil i Sůra. „Byl to jeden z aspektů, který jsme brali v potaz. V regionech, kde působíme, je velký podíl věřících, týká se to tedy nejen našich prodavaček,“ doplnil.

Sůra považuje záměr obchodního družstva Tempo v rámci trhu za potřebný. Věří, že tím uleví řadě prodavaček, z nichž řada je matkami či babičkami a rády se o víkendu věnují dětem nebo vnoučatům. „Chceme být v tomto směru průkopníky. Pokud se k nám v budoucnu přidají další obchodní sítě, bude to jen ku prospěchu trhu. Ostatně západní evropské země jsou toho dobrým příkladem,“ sdělil Sůra. Podobně se v tomto směru vyjádřil také Martin David. „Jsme přesvědčeni, že by to byl krok prospěšný zaměstnancům všech obchodních řetězců. Že je to možné, ukazují mimo jiné příklady našich sousedních zemí Německa a Rakouska,“ uzavřel biskup.