Tradiční obchodníci k novele EET: Zákon musí platit pro všechny, jinak postrádá smysl

Praha, 24. 4. 2018 – Asociace českého tradičního obchodu podala v rámci řádného připomínkového řízení své stanovisko k chystané novele zákona o evidenci tržeb. Ze svých původních požadavků neslevila a ministerstvo opět vyzvala k důslednému a korektnímu přístupu.

Možnost vyjádřit se a připojit svoje připomínky měl možnost každý člen. Ani jediná ze zaslaných připomínek nevyzněla v tom smyslu, že by tradiční obchodníci měli ustoupit ze stávající podpory EET, někteří dokonce navrhovali důslednější postup. Při formulaci stanoviska vycházela Asociace mimo jiné i z diskuse mezi zástupci podnikatelů a vedení MF ČR a Finanční správy, které proběhlo před dvěma měsíci. Zde byly odsouhlaseny zásadní principy, které by měli všichni zúčastnění respektovat a podpořit. I z tohoto důvodu bylo stanovisko AČTO k novele jednoznačné. „Zdůraznili jsme potřebu co nejvíce se vyhýbat schválení výjimek a řídit se principem buď všichni, nebo nikdo. K tomu jsme připojili ještě naše vlastní požadavky,“ uvedl předseda AČTO Zdeněk Juračka.

V zájmu rovného a poctivého přístupu požaduje AČTO realizovat nadále důsledné a korektní kontroly ze strany finančních úřadů, v případě schválení výjimky u vybraných drobných podnikatelů stanovit povinnost prokázat výši jejich limitovaného maloobchodního obratu prostřednictvím minimálně roční akceptace a účasti v EET. Zmíněn byl rovněž původní požadavek, což je náhrada nákladů na zavedení EET a to nejen u živnostníků.

„V poslední době jsem absolvoval mnoho diskusí, v nichž nám byl mimo jiné vytýkán náš striktní postoj, podporující EET a byli nám dávány příklady těch, kteří z původní podpory rovného přístupu začali ustupovat. Očekával jsem, kdy se tento ryze český rys projeví. Moje předpověď, že klíčový negativní vliv na vývoj EET je jeho zpolitizování, se ukázala pravdivou. Vždy jsem zdůrazňoval a činím tak i v tomto prohlášení, že naše podpora EET není podporou Andreje Babiše, i když je s tímto krokem přirozeně spojován. Všem kritikům jsem nabízel, že podpořím jakýkoliv jiný způsob či prostředek, který stávající EET nahradí a zajistí to, proč jsme tak zásadními podporovateli. Tím důvodem je narovnání podmínek pro podnikání na našem trhu a zásadní omezení šedé ekonomiky, která u nás doslova kvete. Dodnes na takovou nabídku čekám,“ vysvětluje postoj AČTO Zdeněk Juračka.