Tradiční obchodníci a Plzeňský Prazdroj deklarovali spolupráci na podpoře venkovského obchodu

Praha – Plzeňský Prazdroj a předseda AČTO Zdeněk Juračka se shodli na nutnosti podpory obchodní obslužnosti venkova a potřebě intenzivně komunikovat s politickou reprezentací. Cílem spolupráce by mělo být zkvalitnění českého maloobchodu a ochrana zájmů spotřebitelů omezením nekalých obchodních praktik narušujících trvale udržitelný rozvoj maloobchodní sítě.

Plzeňský Prazdroj a AČTO nalezli shodu hned v několika bodech, na nichž i do budoucna hodlají spolupracovat. Vedle klíčové otázky podpory obchodní obslužnosti venkova to je také zapojení se do diskuze o problémech, které trápí český maloobchod či kultivaci a zkvalitňování prostředí českých prodejen s potravinami.„Prazdroj je jedním z mála příkladů velkého dodavatele, který je vstřícný a hledá cestu jak vyhovět i malému obchodníkovi na venkově. S dosavadní spoluprací jsme velmi spokojeni a uvítali bychom více takovýchto přidružených členů naší asociace,“hodnotí spolupráci předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Kromě vyhodnocení vzájemné několikaleté spolupráce se jednání zaměřilo na realizaci možností významného dodavatele, jakým Prazdroj nepochybně je, zlepšení nabídky širokého sortimentu tohoto dodavatele i v těch nejmenších prodejnách, kterých AČTO reprezentuje na sedm tisíc. Obě strany si plně uvědomují, že kromě hledání pomoci z vnějšku je nezbytné nabízet venkovskému obyvatelstvu odpovídající nabídku sortimentu a služeb i v těchto lokalitách a tak venkovské zákazníky motivovat, aby méně často vyhledávali obchodní služby městských zahraničních řetězců.

„Tradiční trh, jako jeden z prodejních kanálů piva, je pro nás velmi důležitý. Dlouhodobě spolupracujeme s jednotlivými partnery, provozovnami a přispíváme k zlepšování kvality nákupní prostředí – například dlouhodobými investicemi do regálového programu. Dalším příkladem je zlepšování života na venkově a to přes podporování místních obyvatel a spolků, kteří chtějí společnými silami vytvořit zajímavé a příjemné prostředí pro život. Partnerství s AČTO je pro nás logickým krokem, jak v tomto celkovém úsilí dále pokračovat a rozvíjet ho. A proto jsme za toto spojení velmi rádi.“ uzavírá Ondřej Hlinecký, národní manažer pro klíčové zákazníky Plzeňského Prazdroje.