Tradiční obchod za hranicemi

Zástupci Asociace českého tradičního obchodu navštívili na konci června Milán, dějiště světové výstavy EXPO, kam byli pozváni, aby se zúčastnili zasedání představenstva Independent Retail Europe. Cílem bylo jednání o konkrétní podobě spolupráce a členství AČTO v této evropské organizaci, jež sdružuje nezávislé obchodníky na evropské úrovni. Této příležitosti výprava AČTO využila také k získání nových poznatků s fungováním tradičního obchodu na západ od našich hranic.

Cesta do Milána zavedla české obchodníky nejprve do Francie, kde má tradiční (nezávislý) obchod velký podíl na trhu a vzhledem k historickému vývoji i mnohem silnější postavení. O to víc lákala návštěva některého z obchodů s potravinami. Zkušenost to byla neocenitelná a to nejen z hlediska uspořádání prodejny, prezentace zejména čerstvých potravin, ať již úseku masných výrobků, ryb, pečiva či ovoce a zeleniny, ale zejména pro skvěle a poctivě zvládnuté podávání informací o nabízeném zboží. Velký důraz francouzští obchodníci totiž kladou na původ potravin, přičemž nepřehlédnutelným způsobem upozorňují na potraviny domácí a regionální. Skutečnost, že nabízený produkt pochází z Francie nelze přehlédnout. Nutno zdůraznit, že nezávislí obchodníci ve Francii jsou si vědomi toho, že jsou to právě oni, kdo je domácí obchodník a má tudíž právo se zaštítit důrazem na národní původ obchodu i potraviny a využít k tomu znaky či vlajku. Vzpomeňte si však, jaká je situace u nás. Hezky česky z lásky k Česku si nás dobírají zahraniční řetězce…

Technologie v tradičním obchodě

V průběhu prvního dne návštěvy Milána se zástupci AČTO zúčastnili, společně s členy představenstva IRE, prohlídky světové výstavy EXPO 2015. Hlavním tématem milánské výstavy jsou potraviny pro planetu, obnovitelné zdroje a zemědělství a tomu také odpovídaly jednotlivé národní prezentace. Vedle návštěvy expozičního domu České republiky věnovali tradiční čeští obchodníci značnou pozornost pavilonu COOP Italy, který představoval prodejnu potravin budoucnosti. Prezentovány tu byly četné interaktivní inovace, zacílené na spokojenost a maximální informovanost zákazníka. Jak takový důmyslný systém vypadal v praxi?

Mnohé potravinářské výrobky jsou opatřeny QR kódem, který prostřednictvím mobilní aplikace předá zákazníkovi úplný životopis konkrétního produktu. Co však upoutalo ještě víc, to byly regály, které se zákazníkem přímo komunikovaly. Konkrétně to vypadá tak, že v prostoru nad regálem jsou umístěny displeje, které s pomocí pohybového čidla okamžitě zareagují ve chvíli, kdy zákazník vezme do ruky konkrétní výrobek – čokoládu, víno nebo těstoviny. Na obrazovce se objeví mapa s určením původu potraviny, výživové hodnoty, složení, jednoduše vše, co by si zákazník mohl přát vědět. Roboti Vám balí zboží, samoobslužné pokladny jsou samozřejmostí a nad pokladnami se ukazují průběžné statistiky prodejů a preference zákazníků, u kterého zboží stojí nejdéle. Podobný, i když značně zjednodušený princip informování zákazníka už nyní funguje např. ve Francii, kde je zákazník informován o ceně, množství atd. prostřednictvím malých digitálních displejů, namísto papírových cedulek.

Zájem o české obchodníky

Zkušenosti získané během cesty jsou cenné, avšak hlavním posláním zástupců AČTO bylo představení činnosti Asociace představenstvu IRE. Již v březnu proběhlo v Praze setkání představenstva AČTO s generální ředitelkou IRE Else Groen, která následně pozvala vedení Asociace právě do Milána. IRE, jako zastřešující organizace evropského nezávislého obchodu, totiž projevilo vážný zájem o členství české Asociace, která by tak byla jedinou organizací z oboru v řadách IRE ze Střední a Východní Evropy. Během prezentace zaujaly vedení IRE dvě skutečnosti; členství dodavatelů v AČTO a odlišné postavení tradičních obchodníků v ČR.

Výrobci jsou obvykle vnímáni jako ti „na druhém břehu“, proto zástupci AČTO vysvětlili, že se v případě jejich členství se jedná zejména o menší tradiční české výrobce a značky, které chce Asociace v rámci specifik českého trhu podpořit, aby přežili a tradiční obchodníci nakonec nemuseli jednat pouze s nadnárodními korporacemi. Tento přístup nakonec podpořil i Ralf Gerking, prezident IRE a šéf sítě EDEKA. Pokud jde o postavení tradičních obchodníků na českém trhu, klíčovým se ukázalo být objasnění faktu, že čeští nezávislí obchodníci představují z hlediska velikosti zcela jinou entitu, než jak je tomu u ostatních členů IRE, ať již jde o Německo, Francii či Skandinávii, kde jsou nezávislí velmi silným hráčem.

Na čem se však nezávislí obchodníci z Itálie, Francie, Německa, Irska i ČR shodli bylo, že tradiční trh na rozdíl od řetězců nabízí tři nezanedbatelné benefity – více čerstvých potravin, osobní přístup k zákazníkovi a kvalitní regionální produkty.

Článek přineslo letní vydání časopisu Retail News. Více o zahraničních zkušenostech včetně fotografií a videa naleznete na www.facebook.com/actocz