Tradiční český obchod má významnou a nezastupitelnou společenskou úlohu

Dobře fungující prodejna s laskavým personálem je balzám na duši. To členové Asociace českého tradičního obchodu velmi dobře vědí. Proto směřují jejich aktivity právě k posílení postavení českých obchodníků, ke zvyšování jejich image, k popularizaci kvality jejich práce. Hovořila jsem o tom s Ing. et Ing. Milošem Škrdlíkem, MSc., MBA, místopředsedou AČTO a spolumajitelem MS BRNĚNKA.

Jít do obchodu znamená mířit nejen pro nákup rohlíků a prášku na praní, ale také potkat se s ostatními lidmi, prohodit pár slov s pokladní, sousedem, natrapírovat zde známého, který mi slíbil pomoct s malováním. Jít do obchodu v České republice ať již na malé vísce na severní Moravě, nebo na okraji hlavního města představuje sociální interakci, komunikaci s ostatními, vědomí, že nejsem sám ani na starosti, ani na to nakupování. Prodejna je místem sdílení radostí i stesků, místem, kde se chceme potkávat. Kam chodíme rádi, kde se dovíme ledacos nového, a vyřídíme i řadu užitečných drobností. Prodejna je nezastupitelným spojovníkem v životě lidí, ať si to přiznáváme, nebo ne. Zejména starších, jichž rychle přibývá. Internet osobní blízkost nenahradí, i když i ten podmínky obchodu značně změnil.

* Slovo kvalita začíná nabývat v posledních letech opět na významu. Ať jde o kvalitu potravin, oblečení, mezilidských vztahů. Lidé nechtějí být šizeni a vyžadují to, co je důstojné, zdvořilé, hodnotné. Určitě se toto přání rýsuje ve společnosti výrazněji než před deseti patnácti lety. Jaký na to máte názor?

Kvalita je něco, z čeho se stalo moderní zaklínadlo a trend, měla by ale být samozřejmostí. Nejen v maloobchodě, kde se o to AČTO snaží od svého počátku. Zákazníci si zaslouží stálou kvalitu, a ne pouze tehdy, když řetězec zjistí, že je to výhodné. Lidé si začínají uvědomovat, že cena není všechno, i když jim to zahraniční řetězce roky vtloukaly do hlavy všemi způsoby. Snad se kvalita v budoucnu stane normou stejně jako v ostatních zemích civilizované Evropy.

* Dotknu se ještě mezilidských vztahů. Ty pěkné hledá člověk i v prodejně, u pokladny, sem tam i za pultem, hlavně v menších městech a vesnicích. V obchodech se odehrává kus života nás všech, internet není všechno, byť expanduje. Jak vnímá Asociace tradičního českého obchodu prodejnu v tomto smyslu?

Tradiční český obchod má významnou a nezastupitelnou společenskou úlohu, jak na venkově, tak i ve městech. Nejen že je místem, kde si lidé mohou nakoupit, ale je také místem setkávání, přispívá k udržování života v obci i sousedských vztahů. Je součástí české tradice, ale představuje např. i jeden ze základních faktorů přežití venkova. Bohužel jsme však v přímém přenosu každý rok i svědky zániku mnoha těchto prodejen. Dopad na konkrétní místní komunitu je pak velmi nepříjemný. Zachování tradičních českých prodejen na venkově i obecně je tak logicky jednou z priorit AČTO, které se intenzivně a dlouhodobě věnujeme.

* V roce 2016 jste začali s certifikací prodejen českých maloobchodních sítí. Co vám první certifikace ukázaly?

V listopadu 2016 jsme za podpory ministra zemědělství Mariana Jurečky a prezidenta Potravinářské komora Miroslava Tomana představili program certifikace kvality českých nezávislých prodejen, spojený s udílením značky Tradiční český obchod – Certifikováno. Potvrdil se náš předpoklad, že o značku je mezi obchodníky zájem. Dává jim totiž nejen zprávu o stavu kvality jejich prodejny, ale také konkurenční výhodu. Věříme, že s nárůstem počtu certifikovaných prodejen budou značku cíleně vyhledávat i zákazníci, pro něž je značka jednoznačnou informací o tom, že tu nejsou jen zahraniční řetězce, ale také kvalitní tradiční české prodejny, nabízející vysoký standard a kvalitu. Budování značky ale chce svůj čas.

* Letos v červnu jste vyhodnotili dalších 25 prodejen, které smí používat označení Tradiční český obchod – Certifikováno. Čeho si na práci těchto prodejen vážíte nejvíce?

Je to o odvaze, píli, odříkání, obětavosti a houževnatosti. Dokázat ve vysoce konkurenčním a tvrdém prostředí obstát v době, kdy zahraniční řetězce vrhají do marketingu desítky milionů a bojují všemi způsoby, je obdivuhodné. Čeští obchodníci nemají k dispozici ani zahraniční kapitál, ani týmy nejrůznějších specialistů, a přesto dokázali vybudovat kvalitní prodejny. Za to jim patří obdiv, úcta a poděkování. Navíc jsou to právě oni, kdo k zákazníkům dostává regionální produkci a kvalitní výrobky malých českých firem.

* A jakým směrem budete pokračovat?

Hodláme držet nastavený kurz i s vědomím, že nás na dlouhé cestě může potkat ještě mnoho nepochopení. Rádi bychom značku Tradiční český obchod dostali do povědomí zákazníků – jako měřítko kvality českého maloobchodu, a vytvořili tak pevný kmen českých prodejen, které značku hrdě ponesou. Zároveň chceme rozšiřovat nabídku výhod, které značka přináší. Jsme na začátku, ale věříme v dlouhodobý úspěch.

* Kdo má šanci obstát?

Obstát může každý, kdo provozuje obchod poctivě, kvalitně a splňuje výchozí kritéria, která zdůrazňují především českost prodejny, tedy české sídlo, český kapitál i české vedení, a pak je to samozřejmě alespoň dvoutřetinový podíl českého zboží. Druhým krokem je úspěšné absolvování nezávislého odborného kontrolingu, který hodnotí kvalitu prodejny v pěti kategoriích: exteriér, interiér, personál, podporu prodeje a sortiment.

* Zákazník je prvkem, který hodnotí okamžitě. Buď „tam“ chodí nakupovat rád, nebo ne. Jak právě on ovlivňuje proces certifikace kvality? Má do ní možnost „mluvit“?

V první linii stojí zákazník. Druhý sled pak tvoří obchodník, který samozřejmě může nemálo přispět ke kvalitě prodeje. Čeští zákazníci by si měli uvědomit, že podporovat domácí obchodníky je výhodné i pro ně. Ani zdaleka totiž neplatí, že zahraniční řetězce jsou levnější ve všem. Ano, v nabídce vždy mají několik produktů, které dají pod nákupní cenu, čímž přilákají zákazníky, kteří si nakonec nakoupí i ostatní zboží mnohem dražší, a někdy také to, které vůbec nepotřebují, jen proto, že se jeví jako „výhodná“ koupě. Podpora domácích obchodníků, a potažmo českých výrobců a českých výrobků, má i význam společenský, podporuje zaměstnanost, potravinovou soběstačnost, domácí ekonomiku. Je to jednoduché – pokud zákazníci častěji naleznou cestu k tradičním obchodníkům, ti zvýší své obraty, mohou více investovat do kvality obchodu, a zlepšit tak prostředí a služby pro zákazníky. Takže ano, i zákazník je prvořadým významným faktorem v utváření kvality českých obchodů.

* Čím se liší tradiční český obchod, tedy prodejna s českým kapitálem, od prodejny řetězců s kapitálem zahraničním? Určitě nejde jen o ceny nebo prodejní plochu...

Má to několik rovin. Český tradiční trh je mnohem pestřejší, od malých venkovských prodejen po supermarkety. Sjednocuje je však především osobní přístup k zákazníkovi, příznivé ceny, převážně česká a regionální produkce a široké spektrum doplňkových služeb a znalost místního prostředí. Bohužel, domácímu maloobchodu chybí jakákoliv podpora, ať už přímá, nebo nepřímá, jak to vidíme v jiných zemích především západní Evropy. Pak je tu ona rovina ekonomická. Zatímco zahraniční řetězce většinou posílají své zisky domů, výnosy českých obchodů zůstávají v ČR. O rozměru společenském už byla řeč. Pobavilo mne, když jsem jednou navštívil jeden z řetězců, kde měl personál na tričku napsáno „Zeptejte se nás“. Protože jsem hledal a nenacházel, tak jsem se zeptal. Prodavačka odkudsi z východu mi vůbec nerozuměla, a tak jsem hledání vzdal.

* V čem AČTO domácím obchodníkům letos pomohla? Oč usiluje především?

Do nového roku jsme vstoupili dvěma konferencemi o EET, kde jsme se snažili dát obchodníkům maximální podporu v přípravě na spuštění evidence tržeb. Snažíme se domoci i refundace nákladů na zavedení EET, jak to slibovala koaliční smlouva. Mnozí malí obchodníci totiž museli kvůli EET pořizovat drahá zařízení, která je ekonomicky dost vyčerpala. Nyní se zabýváme problémem funkčnosti EET, protože se ukázalo, že mnohdy evidují opět jen ti poctiví, zatímco mnozí ti, kteří byli zvyklí účtenky nevydávat, to nedělají ani teď. Podařilo se nám otevřít veřejnou diskuzi na téma obchodní obslužnosti venkova, což přímo závisí se zachováním života na venkově. Iniciovali jsme vznik expertní skupiny při ministerstvu zemědělství a napomohli vzniku prvního uceleného materiálu na podporu obslužnosti venkova, i té obchodní. V důsledku toho konečně politici, odpovědné instituce i širší veřejnost pochopili, že problém venkova je skutečně vážný. Do třetice jsme začali řešit problém podnákupních a podnákladových cen, kteréžto jako praktika poškozují český obchod i české výrobce a producenty. Za úspěch rovněž považujeme dobrý start certifikace kvality prodejny, který by měl obchodníkům pomoci hlavně v konkurenceschopnosti.

Zdroj: Prosperita, 1.9. 2017, s. 11