Stravenkový paušál poskytují svým zaměstnancům už čtyři z deseti firem. Hlavně malé podniky

Praha, 11. června 2021 – Stravenkový paušál nabízí zaměstnancům 38 % zaměstnavatelů, tedy přibližně stejně jako těch, kteří jako benefit poskytují závodní stravování. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory pro Ministerstvo financí mezi více než 600 zaměstnavateli napříč obory a regiony. Hospodářská komora výsledky ankety dnes zveřejnila na semináři o stravenkovém paušálu organizovaném ve spolupráci s Ministerstvem financí v pražském Florentinu.

„Zatímco závodní stravování nabízejí větší či velké podniky a spíše v průmyslu, stravenkový paušál začaly využívat nejčastěji mikro a malé firmy podnikající ve službách zákaznicky orientovaných na jiné podniky,“ upřesnil výsledky šetření prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ten zároveň připomněl, že po změně stravenkového systému před dvěma lety volalo 93 % firem. Firmám poskytujícím stravenky vadila hlavně administrativa s nimi spojená, příjemcům stravenek především výše provize nebo doba čekání na jejich proplacení u stravenkových společností. „Stravenkový paušál tak vedle již existujících možností podpory stravování zaměstnanců volí spíše ty podniky, které z různých důvodů nemohly zaměstnancům poskytovat papírové stravenky nebo závodní jídelnu,“ dodal.

Ze šetření také vyplynulo, že se nenaplnily ani černé scénáře, že by stravenkový paušál zcela vytlačil stravenky.

Zhruba čtvrtina účastníků ankety, především pak velkých podniků, poskytuje svým zaměstnancům stravenky. Jejich rozšíření přitom roste s velikostí firmy a častěji jsou poskytovány firmami působícími ve službách. Z dat od firem je ale patrné, že obecně dochází k odklonu od poskytování stravenek ve firmách ve prospěch stravenkového paušálu. To bezpochyby souvisí s výhodami pro zaměstnance i zaměstnavatele, které má stravovací paušál oproti běžným stravenkám,“ je přesvědčen předseda Sekce obchodu a služeb Hospodářské komory a šéf Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina.

Právě AČTO byla spolu s Hospodářskou komorou, Asociací hotelů a restaurací a Svazem obchodu a cestovního ruchu jednou z organizací, které na rozdíl od odborových organizací tento nový benefit pro zaměstnance podpořily jak v Poslanecké sněmovně, tak i v Senátu. Podnikatelské organizace dosavadní systém stravenek označily za nevýhodný hlavně pro restaurace a neorganizované obchodníky v malých obcích, kteří mají oproti řetězcům horší vyjednávací pozici a musí tak platit za přijímání stravenek vyšší provize.

Hospodářská komora se také dotazovala těch firem, které paušál nezavedly, na jejich důvody, proč tak neučinily. Podle výsledků šetření 18 % středně velkých firem a velkých zaměstnavatelů nad 250 zaměstnanců, kteří znají názor svých zaměstnanců na stravenkový paušál, tento benefit nezavedlo, protože jej v podniku odboráři nebo zaměstnanci odmítli. Třetina podniků, která paušál nezavedla, má obavy, zda zaměstnanci peníze použijí na nákup jídla či potravin. Především velké firmy pak uvedly, že jsou s dříve zavedenými daňovými úlevami na stravování spokojeni.

Desetina z těch podniků, které tento druh benefitu nezavedly, se chystá stravenkový paušál zavést v následujících měsících. Další téměř desetina uvedla, že pro zavedení paušálu nemá dostatek informací, na základě kterých by se rozhodla.

Stravenkový paušál byl zaveden od roku 2021 jako součást tzv. daňového balíčku. Umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům daňově zvýhodněný příspěvek na stravování v peněžní formě.

Hospodářská komora zastřešuje zaměstnavatele, ale i příjemce stravenek, tedy restaurace, hotely a obchodní řetězce. Zároveň sdružuje i samotné stravenkové společnosti.