Stát navyšuje podporu malým vesnickým obchodům

Program Obchůdek 2021+ určený na podporu obchodů s potravinami v obcích do 1000 obyvatel bude pokračovat s navýšeným rozpočtem i v letošním roce. V porovnání s minulým rokem je do něj Ministerstvo průmyslu a obchodů (MPO) připraveno vložit o 13 miliónů korun více než v loňském roce a na program bude vyčleněno celkem 52 miliónů korun. Jednotlivé zapojené kraje tak mohou rozdělit z programu mezi drobné obchody 4 milióny korun. Maximální výše podpory pro jeden obchod je 130 000 korun a to za podmínky, že jde o jedinou prodejnu v obci.

Podle statistik Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), která sdružuje provozovatele menších prodejen, došlo v poslední době k snížení počtu zavíraných venkovských obchodů, k tomu přispěl i program Obchůdek 2021 + stejně jako přístup řady krajů a obcí.

„Možnost si jednoduše a v místě bydliště nakoupit základní potraviny je pro obyvatele menších obcí životně důležitá. Nyní se však v návaznosti na inflaci a rostoucí ceny energií obáváme další vlny zavírání malých prodejen. Maximální částka 130 000 korun vyčleněná na jeden obchod hraje v rozpočtu prodejny zásadní roli a může rozhodnout o tom, zda se obchod udrží či nikoliv,“ komentuje pokračování programu Pavel Březina, předseda AČTO.

Podle dosavadních statistik MPO program pomohl přibližně 400 prodejen. Obchodníci využili peníze z programu zejména na pokrytí rostoucích nákladů na mzdy a energie. „Myslím, že číslo podpořených prodejen není vůbec malé. Jsme také rádi, že program podnítil řadu krajů k rozhodnutí začít podporovat malé venkovské prodejny i vlastními programy. Do budoucna by bylo skvělé, aby vládní i krajská podpora byla co nejvíce koordinována,“ komentuje výsledky ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Pavel Vinkler.

Program Obchůdek 2021+ je určen pro všechny kraje s výjimkou Prahy, v roce 2021 se do nej zapojilo celkem 11 krajů. V roce letošním se nově zapojuje i Karlovarský kraj a jediným krajem, který prostředky nevyužije je Středočeský kraj.

„Je škoda, že se i tento kraj do programu nezapojil. Argument kraje, že celková výše podpory je nízká a jednotlivé obchody by mohly být podpořeny jen malou částkou nedává smysl. Stanovení konkrétních podmínek je totiž v rukou kraje a ten mohl rozhodnout, že podporu například dostanou jen obchody v obcích s ještě menším počtem obyvatel. Pomoc by se tak dostala k těm, co jí potřebují nejvíce. Je to stejné, jako kdyby se rozhodlo, že s ohledem na omezený rozpočet se neopraví žádné silnice, protože není dost peněz na všechny,“ komentuje přístup Středočeského kraje Pavel Březina.

Příjem žádostí o podporu od krajů bude probíhat od 1.9. do 15.10. 2022.