Stanovisko AČTO k zálohování lahví od nápojů

Praha, 30. srpna 2021 - V poslední době se objevují nové návrhy na řešení problému nápojových obalů. Velké nápojářské firmy intenzivně lobbují zejména za zavedení povinného zálohování PET lahví a v nedávné době přišly i s iniciativou na zálohování skleněných obalů.

Celé téma není zdaleka jen o ekologii, ale také o nákladech na straně jedné a ziscích na straně druhé. Samozřejmě pak jde také o velké marketingové téma.

Dobrovolné zálohování nápojů ve skle považujeme za vhodný doplněk celého systému, který může mít i omezený pozitivní přínos. Sami výrobci nápojů si však dobře uvědomují a přiznávají, že prodej nápojů ve skle nepředstavuje celkové řešení.

Povinné zálohování PET lahví by však byl jednoznačně krok zcela špatným směrem. Tady totiž nejde z hlediska výrobců nápojů o ekologii, ale o snahu ušetřit desítky a stovky miliónů korun za nákup suroviny potřebné k výrobě nových lahví. Česká republika má přitom velmi dobře fungující systém sběru prázdných PET lahví v rámci známých žlutých kontejnerů. Tento systém umí aktuálně vybrat více než 82 % lahví. V současnosti Česká republika překračuje požadavky EU, která stanovila členským zemím do roku 2025 povinnost umět vybrat minimálně 75 % obalů od PET lahví. Skutečně ekologickým řešením tak není zavádění nového systému za miliardy zaplacené v konečném důsledku z kapes spotřebitelů, ale další rozvoj stávajícího systému, který by vydělení části odpadů a finančních prostředků výrazně narušilo. Výrobci nápojů v rámci svého lobování totiž například zapomínají informovat o nutnosti nakoupit nové technologie nebo také o tom, že by v rámci nového systému začala Českou republiku křižovat nová flotila aut převážející převážně vzduch. V rámci povinného zálohování by se totiž musely PET lahve vybírat v neporušeném stavu a většina prodejen nebude mít technologie na úpravu lahví na místě. Úplně pak opomíjí fakt, že takto vybrané lahve skončí ve stejné továrně, kde končí i nyní. Zálohování nicméně může být dobrý nápad pro země, které se třídit nenaučily.

V rámci fungování obchodu představují plastové obaly od vod, limonád či piva jen velmi malý díl celkově vyprodukovaných odpadů. Přesto se na ně soustřeďuje největší pozornost. Obaly od drogistického zboží, mléčných nápojů, či třeba jogurtů zatím zůstávají zcela mimo debatu.

Celý systém sběru a recyklace odpadů je třeba vytvářet s ohledem na skutečné problémy. Navíc by měl být dimenzován tak, aby byl pro všechny spotřebitele, co nejjednodušší. Jenom tak lze zajistit jeho efektivní fungování.

Místo zeleného populismu a marketingu zaměřeného na jednu oblast by bylo na místě, aby nastoupila komplexní debata a to na skutečně odborné úrovni, tedy za účasti státních autorit, univerzit a odborníků.