Stanovisko AČTO k aktuálnímu stavu programu Obchůdek 2021+

Je skvělé, že program Obchůdek 2021+ nově motivoval k podpoře venkovských obchodů i některé kraje, které doposud žádné podobně projekty neměly. Ministerstvo průmyslu a obchodu již nyní přislíbilo navýšení prostředků pro celý program. Naše Asociace byla jedním z iniciátorů programu a v této souvislosti nás velmi zklamal a mrzí odmítavý postoj Středočeského kraje k jeho realizaci.

Samozřejmě je pravdou, že by ideálně na projekt mělo být vyčleněno více peněz. Částka 15 miliónů, které byly zatím určena na příštích pět let pro každý kraj, však mohla pomoci alespoň těm v nejtěžší situaci. Postoj úředníků k programu lze připodobnit k jiným otázkám. Pokud by tedy například kraj měl jen omezené prostředky na opravu silnic, znamená to, že je lepší neopravovat žádné silnice než opravit ty v nejhorším stavu?

Detailní stanovení podmínek pro čerpání podpory je na jednotlivých krajích. Místo jednoduchého odmítnutí s argumentem, že rozdělení podpory je moc administrativně náročné, tak mohli úředníci například vytvořit přesnější pravidla. Řešením by tak bylo například omezení vyplácení dotace jen pro obchody v obcích s méně než 500 obyvateli. Rázem by přidělovaná částka mohla být pro jednotlivé obchody větší a počet žadatelů by se také radikálně snížil.