Spolupráce AČTO, PK ČR a HK ČR

PRAHA – Společné vize ke zlepšení situace malého a středního podnikání v oblasti českého maloobchodu i obecně a zároveň zvýšení prodeje českých potravinářských produktů prezentovali na společné tiskové konferenci Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR, Zdeněk Juračka, předseda AČTO a Miroslav Toman, prezident PK ČR.

České malé a střední obchodní subjekty se v posledním desetiletí potýkají s mnoha negativními dopady, ať už domácí či evropské legislativy, sílícího vlivu nekalé konkurence či tlaku na ceny ze strany zahraničních řetězců. Proto Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) poslední rok jednala s partnery, kteří jsou ochotni v rámci vzájemně výhodné spolupráce hledat východiska a zmírnit tak negativní dopady současného stavu. Společný zájem AČTO nalezlo s Potravinářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou ČR.

„Vzhledem k tlaku, kterému je ryze český obchod vystaven, se dostáváme do velmi složité situace a nebývale tvrdého konkurenčního soupeření,“ osvětlil důvody společného úsilí Zdeněk Juračka a zdůraznil, že „AČTO je připraveno s oběma partnery hledat legislativní i politické možnosti potlačení trvale negativně působící nekalé konkurence v maloobchodě na českém trhu a podporovat veškeré nástroje, které pomohou tohoto cíle dosáhnout.“ Předseda AČTO dále upozornil, že za velmi důležité považuje spolupráci s Potravinářskou komorou k podpoře českých produktům v síti asociace a také avizoval dokončení certifikace prodejen patřících k AČTO, kde „mimo kvalitativní ukazatele bude k udělení tohoto ocenění prodejny rozhodující i podíl prodeje českých potravin. Ten by měl dosáhnout alespoň dvou třetin obratu“.

„Potravinářská komora i AČTO jsou členy Hospodářské komory České republiky,“připomněl Vladimír Dlouhý. „Máme společná témata, ať již v oblasti legislativní nebo z hlediska hledání cest jak usnadnit a zlepšit postavení českého malého a středního podnikání. Je jistě správné vyvinout společnou snahu o narovnání podmínek pro podnikání na českém trhu, kde poctivý podnikatel řádně plnící své povinnosti vůči státu i svým zákazníkům, je v tržní nevýhodě proti těm, kteří tak nečiní,“ dodal prezident Hospodářské komory.

Podporu společnému postupu ve prospěch prodeje českých potravin zcela přirozeně deklaroval také Miroslav Toman, jenž připomněl, že „mezi hlavní priority PK ČR patří podpora konkurenceschopnosti českého potravinářského a nápojového průmyslu,“ a dále zdůraznil, že „spolupráce mezi PK ČR, HK ČR a AČTO se jeví jako důležitá pro posilování postavení kvalitních českých výrobků v českém maloobchodě“.