Společné prohlášení SOCR ČR a AČTO k návrhům Evropského parlamentu na úpravu směrnice proti nekalým obchodním praktikám

Praha 13. listopadu 2018 – Představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) jsou znepokojeni vývojem jednání o nově připravované směrnici proti nekalým obchodním praktikám. Návrh Evropské komise jsme považovali za dobrý základ zlepšení situace a přivítali jsme změny, prosazované členskými státy. Naproti tomu návrhy Evropského parlamentu přínos této směrnice výrazně omezují a mohou dokonce vést k výraznému zhoršení ochrany malých a středních podniků.

V současné době přitom probíhají finální jednání mezi Evropskou komisí, členskými státy a Evropským parlamentem, a je proto nejvyšší čas důrazně odmítnout návrhy, které nic pozitivního nepřinesou, a dokonce posílí velké nadnárodní potravinářské firmy na úkor všech ostatních.

„Návrhy vzešlé z Evropského parlamentu jsou jednoznačně v rozporu se zájmy České republiky. Zdá se, že Evropský parlament podlehl lobbování velkých nadnárodních potravinářských koncernů, které mají na řadě trhů včetně českého dominantní postavení a jsou si tak schopny vynucovat podmínky na úkor svých menších konkurentů i obchodů. Považuji proto za klíčové, aby se debata o nových evropských pravidlech vrátila tam, kde má být – k obraně trhu proti nekalé soutěži. Na prvním místě je pro nás zájem spotřebitele, který by přijetí návrhů Evropského parlamentu poškodilo,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

AČTO v této souvislosti již v polovině října vyzvala europoslance, aby se proti pozměňovacímu návrhu č. 360, který je součástí 2018/0082 (COD), postavili. Jeho přijetí totiž bude mít za následek:

  • snížení konkurenceschopnosti samostatných maloobchodníků z řad malých a středních podniků,
  • poškození zemědělského sektoru i malých a středních dodavatelů,
  • zvýšení vyjednávací síly velkých dodavatelů proti maloobchodníkům,
  • postupnou likvidaci českého maloobchodu.

„Navrhované zákazy společných nákupů prostřednictvím nákupních aliancí, zrušení důkazního břemene na straně dodavatele nebo odmítnutí požadavku obchodníků, týkajícího se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat, povedou k výrazné obchodní nejistotě všech zúčastněných subjektů. V konečné podobě se tento stav odrazí v negativním dopadu na tuzemského spotřebitele,“ konstatoval Zdeněk Juračka, předseda představenstva AČTO.

V současnosti probíhají závěrečná jednání o podobě nové směrnice o nekalých obchodních praktikách v potravinářském řetězci. Rakouské předsednictví by rádo jednání dotáhlo do konce ještě v průběhu listopadu. „Je proto nejvyšší čas jasně říct, co by návrhy Evropského parlamentu způsobily, a pevně doufáme, že se členské státy postaví za evropské spotřebitele a odmítnou lobby velkých potravinářských firem,“ zdůraznili společně Tomáš Prouza a Zdeněk Juračka.

Spojení sil SOCR ČR a AČTO v postupu proti navrhované směrnici jasně dokládá, že situace v oblasti českého maloobchodu je více než kritická. Je proto důležité, aby si této skutečnosti byli vědomi čeští politici i zástupci ČR v Evropském parlamentu.