Rozhovor s Milošem Škrdlíkem

Dubnové vydání časopisu „Pekař Cukrář“ přineslo rozhovor s Ing. Milošem Škrdlíkem, MSc., MBA, majitelem Maloobchodní sítě BRNĚNKA a místopředsedou Asociace českého tradičního obchodu.

Mohl byste čtenářům časopisu PEKAŘ CUKRÁŘ blíže představit Vaši maloobchodní síť? Jak dlouho se Vy osobně věnujete obchodu, co Vás na něm trápí a co naopak přináší v poslední době radost?

Společnost Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. (dále jen MSB) je franšízovou sítí prodejen, která je součástí českého tradičního obchodu a působí na českém trhu již od roku 1993 (22let). Za dobu své existence si vybudovala velmi silné postavení v Jihomoravském kraji a získala do svých řad spoustu prodejen zaměřených na prodej potraviny a doplňkového zboží. V současnosti sdružujeme 240 maloobchodních prodejen s 1000 zaměstnanci. Hlavní obchodní strategií firmy je podpora regionálních a místních dodavatelů, uzenářů, producentů a zemědělců, kteří nabízejí domácí kvalitní výrobky v našich prodejnách. Pro zajištění logistiky a dostatečného zásobování sítě prodejen máme svůj velkoobchodní sklad RAPO BRNO, s.r.o.

Osobně jsem v obchodě již cca 30 let a do roku 1992 jsem pracoval jako vedoucí prodejny. Pro splnění svého snu jsme se svým kolegou Dr. Petrem Liškou, MBA o rok později založili síť svých vlastních obchodů, ze kterých se postupně stal franšízový řetězec BRNĚNKA. Z historického hlediska mám celý život k obchodu velmi blízko a stále mě tato práce velmi naplňuje a umožňuje mi být v osobním kontaktu s dodavateli, se členy sítě a v neposlední řadě i se zákazníky našich prodejen. Samotný obchod se neustále vyvíjí a důležité je udržovat tempo a krok s konkurencí. Podstatná je snaha neustále zlepšovat služby pro nové a stálé zákazníky s cílem se odlišit od ostatních konkurentů. Jedním z aktuálních témat, které mě trápí v posledních letech je, že se na českém trhu vyskytují někteří obchodníci, kteří neodvádí povinné daně státu a snaží se obcházet různým způsobem zákony. Tímto tzv. nekalým jednáním a obchodováním znevýhodňují nás, poctivé obchodníky, kteří odvádí státu zákonem povinné poplatky a snaží se poctivě podnikat a konkurovat na českém trhu ostatním obchodníkům. Dalším negativním trendem je na českém trhu tzv. cenová válka z hlediska nabídky zboží. Konkurence uměle snižuje ceny nabízených komodit a snaží se zákazníky přitáhnout na akční sortiment. Výsledkem pak je velký tlak na dodavatele, kteří musí své výrobky nabízet za výrazně nižší, někdy i nákladové ceny. To má za následek snižování hodnoty potravin a sice zvyšování objemu nákupů ze strany spotřebitele, ale také se tak velké množství zboží v domácnostech ani nespotřebuje. Můj osobní postoj k tomuto trendu je negativní, protože pokud vím, že nabízím vysoce kvalitní výrobky od našich českých producentů, tak by tomu měla být úměrně přizpůsobena i cena (s vyšší přidanou hodnotou).

BRNĚNKA se stala členem Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Proč tato asociace vznikla a jaké jsou její cíle?

Maloobchodní síť BRNĚNKA je zákládajícím členem Asociace českého tradičního obchodu (dále jen AČTO). Tato asociace vznikla v červnu roku 2014 a v současnosti sdružuje největší české obchodníky tradičního trhu u nás (COOP, COOP CENTRUM DRUŽSTVO, BRNĚNKA, ČEPOS/BALA, ENAPO, CBA, ESO MARKET) a mnohé české výrobce. Hlavním cílem této asociace je pro české obchodníky a dodavatele pomáhat v zajišťování lepších podmínek na našem trhu. V současnosti jedno z aktuálních témat, které je hodně zmiňováno, je elektronická evidence tržeb či legislativní nároky a požadavky na označování zboží. Asociace má dopomoci tradičním českým obchodníkům a dodavatelům dobrého postavení při projednávání zákonů a legislativních úprav v rámci obchodu. Jak se říká „v jednotě je síla“ a i díky této asociaci vidíme velké možnosti a příležitosti, jak prosazovat zájmy domácích na domácím českém trhu.

Vaše maloobchodní síť funguje na bázi tzv. „měkkých franšízingových smluv“, které zachovávají relativně vysoký stupeň autonomie pro franšízanta. Jak se tato „volnost“ projevuje ve výběru dodavatelů pekařského sortimentu?

Maloobchodní síť BRNĚNKA je tzv. měkkou franšízou, avšak všechny obchodní kroky při výběru a podpoře nového či stávajícího dodavatele pečiva jsou konzultovány přímo se členy MSB. Zde je možnost najít společnou obchodní strategii a zajistit při domluvě s podporovaným dodavatelem pečiva i významné benefity pro členy MSB v návaznosti na výši odběrů. Touto cestou jsme schopni zajistit větší jednotnost odběrů členů MSB od zvolených (centrálních) dodavatelů. V konečné fázi jsou pak spokojeny všechny strany, protože dodavatel dosahuje zvýšených odběrů a členové MSB mají motivaci odebírat kvalitní výrobky díky nastaveným zajímavým benefitům. Hloubka či šíře sortimentu od podporovaných dodavatelů je již na samostatném zvážení prodejců. U pekařů podporujeme využívání tzv. domácích místních pekáren, které zajišťují doplňkový sortiment pečiva podle lokality kde se prodejna nachází. Dalším nástrojem, jak zajistit odebírání sortimentu pečiva od podporovaných dodavatelů je také povinnost členů MSB dodržovat položky, které jsou uvedeny v letákových akcích v kategorii pečiva.

Kolik má Vaše společnost v současné pekařských dodavatelů a na co se ve výběru pekařského sortimentu zaměřujete, abyste vyšli vstříc spotřebitelům? Zaměřujete se na podporu regionálních výrobců?

Maloobchodní síť BRNĚNKA má 1 hlavního dodavatele pečiva (PENAM), a dalšího dodavatele (Karlova pekárna), kteří se na dodávkách podílejí největším objemem. S tímto systémem jsme spokojeni, odpovídá našim požadavkům a představám. Doplňkový či specifický sortiment pak odebíráme z malých pekáren brněnského regionu (Pekařství Balabán, Makovec, Velpek, Halouzka a další), kteří sice díky nižšímu objemu produkce nemohou zásobovat všechny prodejny několikrát za den, ale sami zákazníci už vědí, kdy svůj oblíbený chléb či pečivo mohou na prodejně koupit. Nabízejí široký sortiment, jak klasického pečiva, tak především speciálního pečiva, např. bezlepkového či celozrnného. Standardním vybavením prodejen jsou i pece na dopékání, různého formátu a umožňují tak nabídnout i teplé pečivo téměř kdykoliv a k tomu i příjemně provoní úsek pečiva.

Jaké jsou aktuální nákupní preference zákazníků u pekařského zboží ve Vašich obchodech?

Zákazník v dnešní době je velmi, velmi náročný a vyžaduje nákup kvalitního a čerstvého pečiva a to za nízkou cenu. Pečivo je spolu s mléčnými výrobky a uzeninou nejvíce obrátkovým zbožím na prodejně a pokud chceme udržet stávající zákazníky, popř. přilákat nové, tak musíme zajišťovat vždy nejvyšší čerstvost a kvalitu tohoto sortimentu. Zákazník kromě výše jmenovaných aspektů preferuje také způsob vystavení a prezentace nabízeného pečiva, včetně možnosti získat důležité informace o nabízených výrobcích. V tomto případě využíváme specializované prodavačky, které mají na starosti pouze úsek pečiva a jsou proškoleny v nabízeném sortimentu a k obsluze pecí k dopékání. Jejich hlavním úkolem je udržovat úsek pečiva stále plný a způsob vystavení zboží musí odpovídat požadavkům prodejny. Tito dokážou zákazníkovi poradit a sdělit vše potřebné k tomu, aby zákazník přesně věděl, jaké zboží splňuje jeho představy a co je možné si na dané prodejně zakoupit.

Co by podle vás měl splňovat ideální pekařský dodavatel, aby uspěl s dodávkami do vašeho obchodního řetězce?

Ideální pekařský dodavatel určitě musí nabízet své výrobky s požadovanou kvalitou. Naší obchodní strategií je podpora regionálních dodavatelů a z tohoto hlediska je nutné, aby dodavatel dokázal zajistit dostatečné zásobování prodejen 7 dní v týdnu, mnohdy i několikrát za den. S požadavkem kvality na dodavatele úzce souvisí i kvalita logistiky, která musí být v maximální míře flexibilní a musí zajistit dostatečné zásobování prodejen v širokém okruhu působnosti. Jako samozřejmostí je i angažovanost dodavatele k podpoře prodávaných výrobků, včetně využití propagačních materiálů a marketingových nástrojů. A výborné, nadstandardní vztahy s odběratelem…

Jistě máte ze zahraničí zkušenosti s nákupem pekařských výrobků v marketech či speciálkách. V čem je český pekařský trh specifický od těch zahraničních, na co můžeme být pyšní a v čem naopak zaostáváme?

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v zahraničních zemích a to převážně v řetězcích a supermarketech převládá nabídka baleného pečiva a prodej volného pečiva je zde zcela minimální. Z hlediska spotřebitele a zákazníka u nás tito vyžadují nabídku co nejširšího sortimentu, jak baleného, tak nebaleného, což si myslím, že právě tohle je silnou stránkou našich tuzemských dodavatelů a pekařů. Dalším významným rozdílem je způsob prodeje, kde v našich prodejnách dbáme na časté doplňování a vystavení zboží s cílem uložení nabízených produktů do otevřeného prostoru, aby bylo pěkně nasvícené a dobře dostupné zákazníkovi. V zahraničí je tento prodej zcela jiný a trochu se mi jeví jako více neosobní, kdy zákazník nakupuje pečivo z regálů či kójí. Naopak výrazným nedostatkem vidím málo marketingové podpory ze strany dodavatelů či producentů. Jedná se například o snahu zaujmout zákazníky tradiční recepturou, kterou je pečivo vyráběno či pravidelnými ochutnávkami, akcemi a soutěžemi.

Jakým směrem se podle Vás bude vyvíjet pekařský trh v naší zemi příštích 10 let? Vydáte se také směrem k dopékání zmrazených pekařských polotovarů v prodejnách? Zvažujete možnost zavedení on-line nákupů u pekařského a cukrářského sortimentu?

V rámci zvyšování náročnosti legislativních podmínek a zvyšujících se nároků na výrobu pečiva a jiného sortimentu si myslím, že časem producenti začnou prodávat své zboží v baleném stavu. Důvodem je udávání složení výrobků, alergenů a všech povinných informací, které musí být u výrobků dostupné zákazníkovi. Hodně malých soukromých pekáren bude mít s těmito změnami problémy při zavedení do výroby, spíše o vysoké náklady s tím spojené. Na trhu s pečivem zvyšují svůj tržní podíl velké firmy, které tlačí na malé regionální pekaře hlavně cenou, nikoliv kvalitou. Ale mezi některými se najde určitě šikovní regionální pekaři, kteří budou nabízet rozdílné výrobky oproti konkurenci a budou využívat příležitosti na trhu. Co se týče rozpékaného pečiva, tak to je z našeho hlediska spíše doplňkové zboží, které je vyžadováno zákazníkem (v menší míře než v zahraničí) a je možným dočasným substitutem čerstvého pečiva. Výhodou rozpékaného pečiva je možnost působit na zákazníka různými vlivy v podobě vůně a čerstvosti přímo v místě prodeje. Co se týče realizace nákupů přes on-line shop, tak to prozatím nezvažujeme, protože si myslíme, že důležitá je nákupní atmosféra a možnost být v osobním styku se zákazníkem. Nakupování má zákazníka bavit a má se k nám do prodejny rád vracet. Jako možnou alternativu nabízíme možnost objednat si pečivo či cukrářský sortiment, který není v aktuální nabídce přímo na prodejně.

Pekařský sortiment je velmi důležitou součástí nabídky vašich obchodů. Vidíte nějaké možnosti spolupráce mezi pekařskými výrobci a Vaší obchodní organizací?

V současnosti už tuto spolupráci naplno realizujeme a snažíme se spolupracovat s regionálními výrobci pečiva, kteří mají možnost nabízet svoje výrobky v našich prodejnách. Aktivně spolupracujeme při hodnocení kvality nabízených výrobků, kdy posuzujeme chuť a čerstvost přímo vedením firmy. Myslíme, že zpětná vazba je to nejdůležitější a je hnacím motorem ke zlepšování kvality nabízených výrobků pro zákazníky.