Průzkum AČTO: Malé prodejny mají kvůli stravenkám roční ztráty ve výši měsíčních zisků

Praha, 29. 1. 2020 – Neorganizovaní jednotliví obchodníci a prodejci s malými obraty, kteří fungují nejčastěji v malých obcích, odvádějí stravenkovým společnostem až 10% provizi. Stravenkami se přitom u nezávislých obchodníků realizuje průměrně 8,5% obchodů z jejich celkového obratu. Vyplývá to z lednového průzkumu Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) mezi 1799 českými nezávislými obchodníky.

Současný stravenkový systém je podle výsledků nejnovějšího průzkumu Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) nevyhovující. Čeští nezávislí obchodníci naopak vyjádřili podporu plánu ministerstva financí na zavedení stravenkového paušálu, který by se stal alternativou ke klasickým stravenkám. V případě, že by měli obchodníci podpořit pouze jeden stravenkový systém, vyslovili se 100% pro hotovostní paušál.

Průzkum AČTO dále ukázal, že průměrná provize stravenkovým společnostem činí na nezávislém trhu 4 %. To se ale týká jen obchodníků, kteří jsou začleněni například v maloobchodní síti či družstvu a mají tak pevnější pozici na trhu. “V mnoha případech je ale praxe mnohem tvrdší. Neorganizovaní jednotliví obchodníci, kteří stojí na trhu samostatně nebo ti s malými obraty, kteří fungují nejčastěji v malých obcích, odvádějí stravenkářům až 10% provize,” upozorňuje na základě výsledků průzkumu předseda AČTO Zdeněk Juračka.

V případě malých prodejen tak marže vyplácené stravenkovým společnostem způsobují obchodníkům průměrnou roční ztrátu cca 25 tisíc Kč, která se tak rovná průměrnému měsíčnímu zisku malé venkovské prodejny. K tomu je navíc potřeba započítat další náklady s akceptací stravenek spojené.

Stravenkami se u nezávislých obchodníků realizuje průměrně 8,5 % obchodů z jejich celkového obratu, ukázal dále průzkum AČTO. V něm uvedli obchodníci jako značnou komplikaci u papírových stravenek blokování hotovosti obchodníka za už prodané zboží. Průměrná doba splatnosti stravenek je totiž 17 dnů. “Celý měsíc prodáváme zboží a při platbě stravenkami čekáme na proplacení zboží ještě dalších 14 dní, což znamená blokování hotovosti až 45 dní. Než nám stravenková společnost zakoupené zboží proplatí, máme už často zboží zaplaceno dodavatelům,” říká obchodník Josef Štícha z Plzeňského kraje.

Z průzkumu AČTO dále vyplývá, že nevýhodou papírových stravenek jsou vysoké náklady na odeslání cenných balíků se stravenkami či na jejich dopravu na sběrná místa. Další náklady jsou spojené s administrativou, tedy se zpracováním, počítáním, soupisem atd. Oproti tomu u elektronických stravenek je podle dotázaných pozitivem menší administrativa a kratší doba jejich splatnosti. “Daní” za to jsou ale podle obchodníků až neúměrně vysoké provize, mnohdy vyšší než u stravenek papírových. Zjištění tak zároveň vyvrací tvrzení, že elektronické stravenky jsou pro obchodníka levnější.

Průzkumu AČTO se na začátku letošního ledna zúčastnilo 1799 českých nezávislých prodejen. Cílem průzkumu bylo zjistit, do jaké míry poškozuje současný stravenkový systém nezávislé obchodníky, kteří z velké části zajišťují obchodní obslužnost venkova a malých měst, a jak se obchodníci dívají na možnost rozšíření stravenkového benefitu formou paušální platby.