Podporujeme zákon o elek. ev. tržeb (EET)

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) podporuje přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb, protože AČTO podporuje podnikání v souladu se zákony této země a v prostředí rovných příležitostí, kde žádné skupině podnikatelů není tolerováno obcházení zákona a vyhýbání se placení daní a ostatních odvodů do státních a sociálních rozpočtů.

Avšak pro účely dosažení cílů zákona považuje AČTO za nezbytné umožnit příslušným kontrolním orgánům vynutitelnost zákona prostřednictvím přímých a okamžitých sankcí, a to jak na straně obchodníka (až uzavření provozovny), tak na straně zákazníka. Domníváme se, že bez sankciovatelné povinnosti zákazníka obdržet a uschovat při každém nákupu doklad – se zákon stane jen další administrativní zátěží pro nás, tradiční české obchodníky, zatímco ti „ostatní“ se povinnosti nahlášení tržby jistě dokáží vyhnout – právě nevystavením dokladu. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že pozitivní motivace formou „stvrzenkové loterie“ je zcela nedostatečná, a všude je proto aplikována praxe sankciovatelné povinnosti zákazníka obdržet k zaplacenému nákupu doklad.