Podporujeme cechovní normy PK ČR

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) plně podporuje zavedení cechovních norem pro české potraviny, které připravila a nově zavádí Potravinářská komora ČR. České cechovní normy obnovují a posilují pevné standardy kvality, které pro výrobu potravin naposledy zajišťovaly československé státní normy. Je to vstřícný a smysluplný krok nejen vůči spotřebiteli, ale i poctivému obchodníkovi a výrobci.

Je to vstřícný a smysluplný krok nejen vůči spotřebiteli, ale i poctivému obchodníkovi a výrobci. AČTO věří, že cechovní normy mohou vrátit českým potravinám dobré jméno a dostat ze hry nepoctivé výrobce i dovozce. Vzniká tak nová šance pro ty české výrobce, kteří odolali tlaku některých obchodníků a odmítli snížit kvalitu svých výrobků na úkor požadované nižší ceny.

Tradiční čeští obchodníci v této souvislosti vítají i potřebnou podporu tohoto opatření ze strany Ministerstva zemědělství. Cechovní normy představují přidanou hodnotu pro zákazníka a AČTO je připraveno tento krok plně podpořit nejen svým prohlášením, ale zejména v souvislosti s přípravou certifikace svých obchodů.