Podpořte stravenkový paušál, vyzvali podnikatelé poslance

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolujeme si vás oslovit v souvislosti s projednáváním návrhu na zavedení stravenkového paušálu. Rádi bychom vás ujistili, že jako zástupci českých provozovatelů, obchodníků a zaměstnavatelů podporujeme zavedení stravenkového paušálu v podobě, v jaké jej navrhlo Ministerstvo financí.

Zcela zásadní je pro nás skutečnost, že návrh rozšiřuje dosavadní možnosti, jak podpořit stravování zaměstnanců. Vítáme, že vedle závodního stravování a stravenek bude moci být poskytován příspěvek na stravování i v peněžní formě.

Toto rozšíření ocení především menší firmy a živnostníci, kteří svým zaměstnancům nemohou zajistit stravování v závodní jídelně a z nejrůznějších důvodů jim nenabízejí ani stravenky. Ať už kvůli administrativní náročnosti, nemožnosti uplatnit stravenky v místě výkonu práce nebo kvůli platbě poplatků při odběru stravenek.

Rozšíření nabídky tak přispěje k tomu, že příspěvek na daňově zvýhodněné stravování budou moci dosáhnout i zaměstnanci, kterým doposud zaměstnavatelé žádný příspěvek neposkytovali. Dojde tak nápravě nevyvážené situace, kdy dnes zhruba milion zaměstnanců nemá k dispozici žádnou formu podpory stravování. Firmy, které jsou spokojeny s dosavadním modelem zvýhodněného stravování, u něj mohou zůstat a nic se pro ně nemění. Bude totiž záležet zcela na jejich rozhodnutí, jaký způsob příspěvku na stravování svých zaměstnanců zvolí.

Návrh Ministerstva financí podporuje podle průzkumů až 60 % provozovatelů restaurací a oceňuje jej i naprostá většina malých obchodníků. Stravenky jsou pro ně často spíše provozní komplikací než přínosem, a to především kvůli vysokým provizím a také zdlouhavému čekání na proplacení stravenek. Rozhodně je tedy nevnímají jako záchranu v současné krizi. Právě naopak, mnoho z nich by raději uvítalo přímou platbu.

Podle našich informací někteří vydavatelé stravenek nabízejí zaměstnavatelům nulové a někdy i záporné provize, ve snaze přesvědčit je, aby nakupovali stravenky právě u nich. Je zřejmé, že ten, kdo v závěru bude na provize doplácet, budou právě restaurace a obchody.

Naprosto zavádějící je podle nás názor, že by ze stravenkového paušálu měly profitovat zahraniční řetězce. Ve skutečnosti je současný systém stravenek nevýhodný právě pro restaurace a neorganizované obchodníky zejména v malých obcích, kteří mají oproti řetězcům horší vyjednávací pozici a musí tak platit za přijímání stravenek vyšší provize. Navíc už před současnou krizí se polovina stravenek utrácela v obchodech, tedy i v řetězcích.

Podle nás by lidé neměli muset prokazovat, že utratí stravenkový paušál za jídlo. Takový požadavek by vedl pouze ke zvýšení administrativní náročnosti a šel by tak zcela proti smyslu navrhovaného opatření, které má čerpání daňově zvýhodněného stravování zjednodušit. Navíc je tento požadavek na zajištění účelovosti paušálu zcela zbytečný, protože už dnes lidé podle údajů Českého statistického úřadu utratí mnohem více prostředků, než mohou reálně získat v rámci stravenkového paušálu.

Jako zástupci zaměstnavatelů, restaurací i malých obchodníků jednoznačně podporujeme návrh stravenkového paušálu v jeho původní podobě. Asociace hotelů a restaurací zastupuje 1 560 provozovatelů restaurací a hotelů. Asociace českého tradičního obchodu hájí zájmy 7 tisíc maloobchodních prodejen.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR a mezi jeho členy jsou jak významní obchodníci, tak i celá sdružení podnikatelů v sektoru stravování, maloobchodu a cestovního ruchu. Hospodářská komora ČR je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry a sdružuje více než 16 tisíc členů.

Věříme, že těmto informacím budete věnovat pozornost a využijete je při rozhodování o podpoře tohoto návrhu.

S úctou

Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu

Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářská komora ČR

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací