Počet českých certifikovaných prodejen opět vzrostl

PRAHA – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) nově ocenila dvacet pět českých nezávislých prodejen originální značkou kvality TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO. Obchodníkům byla značka udělena v rámci již 19. kongresu pro tradiční trh Samoška v pražském TOP Hotelu.

Hodnocení každé certifikované prodejny vychází z pevně stanovených hodnotících kritérií. Prodejna musí splnit výchozí požadavky na podíl českého sortimentu v nabídce, sídlo i český kapitál či bezdlužnost a dále projít odborným kontrolingem, při němž se posuzuje pět kategorií; exteriér, interiér, personál, podpora prodeje a sortiment. Projekt certifikace spustila Asociace českého tradičního obchodu na konci listopadu loňského roku. Od té doby certifikát kvality získalo již 32 českých prodejen z pěti maloobchodních sítí BRNĚNKA, CBA, COOP, ENAPO a PRAMEN CZ. Několik desítek dalších prodejen již podalo přihlášku.

„Velmi si vážím českých obchodníků, bez nadsázky jsou to hrdinové dnešní doby. V nadmíru tvrdém konkurenčním prostředí, bez zahraničního kapitálu a týmů nejrůznějších specialistů dokázali bojovat, obstát a pouze díky vlastní píli, umu a obětavosti vybudovat kvalitní prodejny. Za to jim patří obdiv a poděkování,“ řekl Ing. Miloš Škrdlík, místopředseda AČTO, na adresu oceněných obchodníků během slavnostního udílení značky.

Certifikační proces obchodníkům poskytne nezávislý audit a zprávu o stavu jejich prodejny a návrhy na zlepšení. Značka a certifikát pak obchodníkům nabízí konkurenční výhodu oproti ostatním obchodníkům, zákazníky motivuje a dává jim informaci o tom, který obchod jim zaručuje kvalitu služeb i zboží. Oficiální udílení certifikátu se značkou TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO probíhá v rámci hlavního programu kongresu SAMOŠKA, vždy v lednu příslušného roku v Olomouci a v červnu v Praze.