Pavel Březina: V základních potravinách bychom měli být soběstační

Stanovisko předsedy AČTO Pavla Březiny k novele zákona o potravinách, která stanovuje povinný podíl českých potravin v obchodech.

„Současná krize jasně ukázala, že soběstačnost a regionální produkce jsou pro nás životně důležité, ale stanovovat procentuální podíl zboží na regálu není úplně šťastné. Je legitimní požadovat, aby se u nás zvedla produkce domácích potravin a ruku v ruce s tím i jejich prodej, ovšem cestu vidíme spíš v podpoře lokální produkce a menších producentů i výrobců s důrazem na krátký dodavatelský řetězec. Zaznamenali jsme i rozpačité reakce poslanců, kteří si uvědomují nutnost podpory, ale navržená cesta jim nepřijde správná.

České nezávislé obchody, které naše Asociace sdružuje, prodávají převážně potraviny z domácí a regionální produkce, čímž podporují nejen místní zemědělce, ale třeba i pekaře, řezníky, cukráře nebo lahůdkáře. Naše aktivní podpora českých potravin jde ruku v ruce s podporou českých firem a české ekonomiky. O to se jako AČTO snažíme po celou dobu našeho působení. Dovážet výběrové potraviny ze zahraničí je přirozené, ale v základních potravinách bychom měli být soběstační. Jedině tak lze ustát nejrůznější krizová období.“

Pavel Březina, předseda AČTO