Pavel Březina: Návrhy na růst minimální mzdy ohrožují malé a střední podnikání

"Návrhy neúměrného a velmi nezodpovědného navyšování minimální mzdy vycházejí z naprosté ignorace celkového stavu hospodářství celé České republiky," říká Pavel Březina, předseda představenstva SČMSD (Skupina Coop) a člen představenstva AČTO

Velká část české ekonomiky je velmi úspěšná co do produktivity, úspěchu prosadit se na poli mezinárodní konkurence a jednoznačně táhne celé naše hospodářství kupředu. I pro tyto subjekty je navyšování minimální mzdy zátěží, i když se často tváří, že se jich minimální mzda netýká. Ale samozřejmě týká, protože jakékoliv navýšení minimální mzdy vyvolá minimálně očekávání u všech zaměstnanců, že by se jejich mzdy měly posunout odpovídajícím způsobem směrem vzhůru, což samozřejmě vede ke zvýšení nákladů.

Co ale předkladatelé návrhů růstu minimální mzdy naprosto opomíjejí je fakt, že v rámci našeho hospodářství jsou i společnosti, které svou činnost provozují na tzv. periferii hospodářství. Tyto společnosti neprovozují svou činnost v místech velké koncentrace zákazníků, jejich výroba nemá takové rozměry, aby dokázali využívat obrovské úspory z rozsahu. Jsou to malé a střední firmy, podnikatelské subjekty ve venkovských oblastech, společnosti produkující tradiční a lokální produkty s často vyšší kvalitou, zaměstnávající lidi nebo poskytující služby v i těch nejodlehlejších oblastech. Pokud je záměrem odborů tyto podniky definitivně zabít, vylidnit venkov, pak předložené návrhy na růst minimální mzdy jsou tím nejideálnějším, co se dá pro likvidaci malého a středního podnikání a likvidaci venkovských oblastí udělat.