Označování potravin: Jak na to?

Od 1. ledna 2015 platí pro obchodníky povinnost nového, podrobnějšího označování potravin. Zejména v případě potravin nebalených se nová legislativa podobá malému kvízu. Jak jej vyluštit, to nyní nabízí nová brožura z produkce Ministerstva zemědělství, z jehož dílny pochází i novelizace prováděcí vyhlášky č. 113/2005 Sb. zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích.

V citovaném zákoně se mimo jiné legislativně vymezuje i pojem „česká potravina“.
Aby výrobek mohl být takto nazýván, musí splňovat tři základní kritéria:

  • Potravina musí být vyrobena na území ČR
  • Výrobce musí mít sídlo v ČR
  • Hmotnostní podíl surovin v potravině musí být min. ze 75% českého původu

Ve shodě s Potravinářskou komorou považujeme tuto definici za nedostatečnou, vedoucí k poněkud nesprávným důsledkům.

Brožura pro spotřebitele Manuál nebalených potravin