Označování alergenů

Jak je to s označováním alergenů u nebalených potravin, konkrétně požadavkem na rozepsání druhu obiloviny u obilovin obsahujících lepek (pšenice, ječmen, oves, žito, špalda, khorasan) a druhu skořápkového plodu (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie). Je nutné označení konkrétního druhu obiloviny a skořápkového plodu?

Odpověď Státní zemědělské a potravinářské inspekce je následující:

Takové značení je v rozporu s právními předpisy. Nepostačuje pouze uvést, že potravina obsahuje lepek, nebo že obsahuje skořápkové plody bez následné specifikace o jakou obilovinu nebo skořápkový plod jde. Tento požadavek vychází z dikce čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/2011 (dále jen „Nařízení“), kdy se povinně uvádí látka nebo pomocná látka uvedená na seznamu v příloze II nebo odvozená z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II Nařízení způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě. Článek 21 Nařízení pak stanoví způsob, jak mají být alergeny uvedeny.

Z čl. 9 odst. 1 písm. c) Nařízení je tedy patrné, že se uvede složka, která byla použita při výrobě tedy konkrétní obilovina nebo skořápkový plod. Při výrobě potraviny nebyl použit samotný lepek, ale např. pšenice, stejně jak nebyl použit kdejaký skořápkový plod, ale konkrétní mandle.

8 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. pro nebalené potraviny pak stanoví, že je provozovatel potravinářského podniku povinen v místě nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně zpřístupnit podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin další snadno čitelné údaje, kterými jsou dle písm. b) § 8 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (alergeny). § 8 odst. 2 odkazuje na uvedení alergenů dle podmínek nařízení, tedy uvedení konkrétní složky ze seznamu v příloze II Nařízení. V případě, že chcete, aby byl uveden u potraviny lepek, lze to provést různými způsoby, např.: uvedením údaje „pšenice (obsahuje lepek)“, „pšeničná mouka (obsahuje lepek)“, „lepek (z pšenice)“ apod. nebo jen uvedením „pšenice“ bez lepku.

Tento přístup SZPI uplatňuje od účinnosti novely zákona č. 110/1997 Sb. tedy od 1. 1. 2015.

Je nepravděpodobné, že by se tento výklad měnil do budoucna. Pro ilustraci přikládáme výtah z připravovaných dosud nevydaných a tedy neoficiálních vodítek Evropské komise:

  • In the case of ingredients and processing aids derived from nuts listed in Annex II, which terms have to be indicated as ‘a clear reference’: ‘nut’ or their specific names?
  • Nuts are to be declared in the ingredients list using their specific names, i.e. almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or Queensland nuts.
  • For example: roasted hazelnuts, flavourings (almonds)

In the case of ingredients derived from cereals containing gluten listed in Annex II, which terms have to be indicated as “a clear reference”: “gluten” or the specific names of the cereals?

Cereals containing gluten should be declared in the ingredients list using the specific name of the cereal, i.e. wheat (such as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats.

For example: wheat flour, barley malt vinegar, oats flakes

The word ‘gluten’ can be added on a voluntary basis, but it is the specific name of the cereal that has to be emphasised, and not ‘gluten’.

For example: wheat flour (contains gluten)

If gluten is added as such, as an ingredient, the name of the cereal the gluten is coming from should be also indicated. This is due to the fact that consumers may be allergic to cereals protein other than gluten.

For example: gluten (wheat)

In case of ingredients originating from cereals containing gluten, such as “plant protein hydrolysate”, the reference to the cereal in question should also be made.

For example: plant protein hydrolysate (wheat) or (wheat gluten), plant protein hydrolysate (contains wheat) or (contains wheat gluten)