Otevřený dopis svazů a asociací k novému návrhu kompenzací

Vážený pane premiére,

Vážená paní vicepremiérko,

Vážený pane vicepremiére,

během již rok trvající koronavirové krize jsme celou dobu jako podnikatelé a zástupci firem, kteří neseme odpovědnost za miliony našich zaměstnanců, dělali vše pro to, abychom společně našli cesty, jak negativní dopady celé situace zmírnit. Někdy jsme s Vámi a vládou společnou řeč našli, někdy nikoliv – ale vždy jsme spolu dokázali komunikovat a vzájemně si vysvětlovat učiněná rozhodnutí.

Byli jsme proto nesmírně překvapeni, že jste v pondělí 8. února 2021 na jednání vlády schválili návrh kompenzačního programu pro rok 2021, který zcela popírá týdny projednávaný a mnohokrát společně diskutovaný univerzální kompenzační program, který měl plnit tři jednoduché cíle:

  • být spravedlivý a všem postiženým zajistit rovnou úhradu jejich nákladů
  • dát jistotu ekonomického přežití firmám i jejich zaměstnancům
  • napravit nespravedlnost, kdy v roce 2020 sítem různorodých vládních programů propadlo velké množství vládními opatřeními poškozených firem

Místo toho vláda rozhodla, aby s výjimkou programu Antivirus byly zrušeny úspěšné programy jako Covid-nájemné, odmítli jste spravedlivě pomoci všem postiženým firmám prostřednictvím náhrady 80 % jejich nákladů a firmy, které propadly špatně nastaveným sítem v roce 2020 jste zcela odepsali.

Obáváme se, že rozhodnutí vlády bylo vedeno pouze snahou vyloučit velikou skupinu postižených podnikatelů z této pomoci a "ušetřit" na úkor firem, které jsou zcela fatálně dotčeny krizovými usneseními vlády. Dobře přitom víte, že takovýto přístup poškodí zejména miliony zaměstnanců těchto firem a jejich rodiny.

Považujeme za zcela nepřijatelné, že bez jakéhokoliv vysvětlení vláda zahodila týdny práce, kdy jsme s panem vicepremiérem Havlíčkem v dobré víře vyjednávali program, který by se alespoň trochu přiblížil standardu úspěšných programů v zahraničí a jehož pomocí bychom omezili ty největší škody současné krize.

Místo toho vláda přijala návrh, který výrazně sníží objem podpory postiženým sektorům a kvůli využití kritéria počtu zaměstnanců vytvoří velmi nerovnoměrnou úroveň kompenzací mezi jednotlivými sektory ekonomiky. Potrestáni budou ti nejefektivnější a ti, kteří investují do modernizace svých provozů, což je zcela v rozporu s proklamacemi vlády o budování země pro budoucnost.

Vážený pane premiére, paní vicepremiérko, pane vicepremiére, vyzýváme Vás, abyste opustil tuto nebezpečnou a neférovou cestu a vrátil se k návrhu Hospodářské komory, který jsme opakovaně předkládali, tedy ke kompenzaci 80 % daňově uznatelných nákladů poškozených firem a dorovnání kompenzací za rok 2020 těm firmám, na které se vládní programy nevztahovaly.

Očekáváme Vás u jednacího stolu.

Signatáři otevřeného dopisu:

  • Asociace bazénů a saun ČR, Pavel Košnar, předseda představenstva
  • Asociace cestovních kanceláří ČR, Vladimír Dolejš, předseda představenstva
  • Asociace českého tradičního obchodu, Pavel Březina, předseda představenstva
  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Roman Škrabánek, prezident
  • Asociace českých nábytkářů, Tomáš Lukeš, tajemník
  • Asociace dětské rekreace, Miroslav Topinka, předseda představenstva
  • Asociace horských středisek ČR, Kateřina Neumannová, prezidentka
  • Asociace hotelů a restaurací ČR, Václav Stárek, prezident
  • Asociace kempů České republiky, Bohumil Starý, předseda
  • Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Miroslav Kubec, prezident
  • Asociace lanové dopravy, Jakub Juračka, prezident
  • Asociace organizací cestovního ruchu, Jaromír Polášek, předseda
  • Asociace prádelen a čistíren, Monika Čuhelová, generální sekretář
  • Asociace průvodců České republiky, Stanislav Voleman, předseda
  • Asociace restauratérů Apron, Kateřina Holnová
  • Asociace turistických informačních center ČR, Jitka Lučanová, prezidentka
  • Česká aliance profesionálních kongresových organizátorů, Luděk Vocílka
  • Česká barmanská asociace, Aleš Svojanovský, prezident
  • Česká komora fitness, Jana Havrdová, prezidentka
  • Česká obuvnická a kožedělná asociace, Vlasta Mayerová, tajemnice
  • Česká unie cestovního ruchu, Viliam Sivek, prezident
  • Český spolek horských průvodců, Michal Lollok, předseda
  • EDUSKI Česká republika, Ladislav J. Janků, předseda
  • Iniciativa zaměstnanců v gastronomii, Tomáš Pakosta, předseda
  • Klastr cestovního ruchu, Kamil Schaumann, předseda
  • Prague Convention Bureau, Roman Muška, managing director
  • Profesní komora STK, Jiří Rejmon, předseda
  • Retailová asociace, Václav Hrbek ml.
  • Sdružení průvodců, Jana Mecnerová, předsedkyně
  • Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Martin Vopěnka, předseda
  • Svaz léčebných lázní ČR, Martin Plachý, viceprezident
  • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Tomáš Prouza, prezident
  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Zdenka Nosková, předsedkyně

Prohlášení podporují také:

  • Karlovarský kraj, Vojtěch Franta, Náměstek pro transformaci regionu, IT, cestovní ruch, lázeňství a UNESCO
  • DSO České dědictví UNESCO, Ing. Michaela Severová, výkonná ředitelka
  • IATA agentury ČR – sekce, Josef Trejbal

Dopis byl zaslán:

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně financí

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBAu, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy