Otevřený dopis předsedovi ODS Petru Fialovi ve věci EET

Praha, 31. října 2017 – Předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka vyzval předsedu ODS k diskuzi nad problematikou šedé ekonomiky a EET.

Vážený pane předsedo Fialo,

dlouho jsem hledal nejlepší cestu jak a kdy Vás oslovit. Dnes, po volbách, pod tlakem okolností zjišťuji, že mé otálení s položením otázky bylo chybou. Nakonec tedy volím cestu otevřeného dopisu, neb Vás nechci ani napadat, ani skrytě pomlouvat. Naopak, chci Vám položit otázku, jejíž zodpovězení by zřejmě, stejně jako mne, zajímalo mnoho lidí, kteří mají na daný problém stejný názor. Otázka zní: Proč, pane předsedo, tak tvrdě odsuzujete zavádění a konečné uzákonění nesčíslněkrát skloňovaného EET? Vy, jako vzdělaný člověk a dovolím si použít i Váš volební titul „slušný lídr“, za něhož Vás i já bez jakéhokoliv pochlebování skutečně považuji a člověk s přehledem o dění v republice, přece dobře víte, jak a z jaké strany bylo jeho zavádění hájeno a podporováno. Nebudete mi určitě tvrdit, že jste si v dané věci nevšímal a nezaregistroval silně pozitivní vyjádření ze strany tak silných reprezentantů podnikatelské sféry, pro kterou bylo EET vytvořeno, jako je Hospodářská komora ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace hotelů a restaurací, družstevní svazy a v neposlední řadě také naše Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), sdružující základní organizace českého maloobchodu, včetně systému COOP, které reprezentují cca 23 % českého maloobchodu s potravinami v přibližně 7000 prodejnách. Nejsem dogmatik a tak nebudu tvrdit, že mínění všech členů jmenovaných sdružení je jednotné a zásadně nadšené. Je to však mínění rozhodující většiny našich členů a zcela určitě těch, kteří mají podnikání v maloobchodě a pohostinství jako poctivý způsob obživy, mají zájem o stabilizaci a udržitelný rozvoj svého oboru činnosti a navíc řádně plní své povinnosti vůči státu.

Vážený pane předsedo, pracuji v oboru pohostinství a maloobchodu zhruba čtyřicet let. Nastoupil jsem do této sféry podnikání po roce 1968 jako politicky nespolehlivý člověk a dobře pamatuji prostředí tohoto druhu podnikání a jeho vnímání státem i lidmi za socialismu. My, jako zaměstnanci těchto služeb, jsme byli jak postavením ve společnosti, tak z pohledu státu, budujícího hlavně těžký průmysl, bráni jako sice potřebná, ale trvale podceňovaná a velmi špatně placená, i když pro stát nezbytně nutná součást národního hospodářství. Možnosti výdělku této vrstvy pracovníků u nás bohužel většinou vyvolávaly nutnost držet se hesla „kdo nešidí stát, šidí rodinu“. Od sametové revoluce jsme tedy mimo jiné očekávali nápravu křivd ve službách obecně. Nechci tvrdit, že se nic nepodařilo, právě naopak. Zavedl se většinově spravedlivý systém odměňování, jako příklad uvedu znovu COOP a dodnes se snažíme a hledáme cesty jak uspět na velmi tvrdém českém maloobchodním trhu. Zde na nás z jedné strany útočí neseriózním zneužíváním své významné tržní síly zahraniční obchodní řetězce, ze strany druhé stále rostoucí tlak kvetoucí šedé ekonomiky, která už dávno přerostla rozměr „šizení státu ve prospěch rodiny“, známého ze socialismu. Již mnoho let diskutujeme s námi zvolenými zástupci státu o tom, jak šedou ekonomiku, která intenzivně ničí poctivé soukromé podnikání a zároveň okrádá stát o daně a příslušné částky za pojištění, dostat alespoň částečně pod kontrolu.

Neuspěli jsme s registračními pokladnami a tak jsme hledali další možnosti k nápravě. Jako nejschůdnější a nejpřijatelnější jsme tedy v současné době přijali EET a začali v pracovních týmech intenzivně spolupracovat s Ministerstvem financí ČR na přípravě příslušného zákona. Nechci a nebudu tvrdit, že je zákon dokonalý. Naše připomínky sice byly z velké části respektovány, ne ale všechny. Přesto musím konstatovat, že pro narovnání trhu a zlepšení pozice poctivých podnikatelů na českém trhu to bylo v našem oboru zatím to nejlepší, co bylo vytvořeno. Pokud máte Vy nebo ODS nějaký jiný návrh, který naplní naše očekávání k nápravě trhu, tak jej předložte a my ho uvítáme stejně jako EET.

Na závěr mi dovolte jednak Vám pogratulovat k dobrému volebnímu výsledku a stabilizaci ODS, zároveň však vyslovit domněnku, že volební výsledky ODS mohly být ještě výraznější. Jsem totiž přesvědčen, že prosazení EET přineslo pro hnutí ANO třetinu získaných mandátů. Já osobně jsem byl vždy pravicovým voličem. Letos jsem pravici nevolil, neb nemohu podpořit stranu, jež mně i organizaci, kterou hájím, místo pomoci hází klacky pod nohy. Vážený pane předsedo, ve společném zájmu Vás vyzývám k veřejné diskuzi nebo případně k návštěvě představenstva Asociace českého tradičního obchodu.

Zdraví a všechno dobré přeje

Ing. Zdeněk Juračka, v.r., předseda představenstva AČTO