Obchůdek 2021+: Informace o novém dotačním programu pro obchodníky

Záměrem programu je pomoci Vyšším územním samosprávním celkům, krajům (dále jen „kraj“) mimo území Hl. města Prahy s udržením provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Cílem je snížit provozní náklady maloobchodních prodejen prostřednictvím dotace.

Příjem žádostí krajů probíhá od 4. srpna 2021 do 29. října 2021

Kraj

 • Maximální dotace pro kraj je 3 mil. Kč.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodů uvítá, pokud kraje použijí i své finanční prostředky na navýšení rozpočtu Programu.
 • Program je zaměřen na dotační podporu těchto provozních nákladů/výdajů prodejen:
 • Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny
 • Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
 • Poplatky za telefony či internet
 • Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé uskutečněné transakce)
 • Při podání žádosti stačí kromě základních identifikačních informací doplnit pouze přílohu č. 1 Výzvy (Potvrzení k respektování základních podmínek Programu Obchůdek 2021+)
 • Podání žádosti i její hodnocení probíhá v systému AIS MPO

Obchodník

 • Obchodníci žádají o dotace na svém krajském úřadě.
 • Maximální výše dotace je 100 tis. Kč na financování provozních výdajů za měsíce leden až říjen 2021
 • Dotaci lze využít na:
 1. Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny
 2. Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
 3. Poplatky za telefony či internet
 4. Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé uskutečněné transakce)
 • Finální podmínky stanovuje konkrétní kraj.

Informujte se, zda Váš kraj využije finanční prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu venkovských prodejen. Bez zapojení Vašeho krajského úřadu nebudete moci žádat o dotaci.

Další informace naleznete ve výzvě Programu podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"

Plné znění programu Obchůdek 2021+