Manuál EET – výklad, rady, tipy

AČTO od začátku sleduje vývoj zákona o elektronické evidenci tržeb, v rámci připomínkového řízení uplatnilo své připomínky a nadále spolupracuje na jeho co nejsnazším uvedení do praxe v naději na narovnání tržního prostředí.

K tomuto zákonu byla dne 11. května 2016 zveřejněna na webu Ministerstva financí technická specifikace. Bližší informace naleznete na webu k elektronickým tržbám e-trzby.cz v sekci IT/Vývojář http://www.e-trzby.cz/cs/it-vyvojar

Níže Vám přinášíme ke stažení brožuru z vydavatelství NEWSLETTER a provozovatele portálu www.evidencetrzeb365.cz, která přehledně vysvětluje aplikaci zákona o EET.