Máme dvakrát menší marže než velké řetězce, tvrdí malí prodejci potravin

Velké zahraniční řetězce prodávají mléčné výrobky a lihoviny s přirážkou okolo 120 procent. K takovému závěru dospěl průzkum Družstva CBA, které zastřešuje tisícovku maloobchodních prodejen. Ty přitom běžně pracují s přibližně poloviční obchodní přirážkou.

Do průzkumu Družstvo CBA zařadilo 500 mléčných produktů a lihovin v zahraničních řetězcích a prodejnách tradičního trhu. Z výsledků vyplývá, že v případě řetězců byla výše obchodní přirážky a marže oproti prodejnám na venkově zhruba dvojnásobná.

„Očekávali jsme, že porovnání vyjde o několik procent lépe ve prospěch tradičního trhu. Výsledný rozdíl v řádech desítek procent nás ovšem překvapil,“ uvedl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Průzkum porovnával kmenové prodejny Družstva CBA a spolupracující sítě prodejen Tempo Opava na straně jedné a Kaufland, Albert a Penny Market na straně druhé. Kromě srovnání běžných cen se výzkumný tým zaměřil na výši marží a obchodních přirážek v jednotlivých prodejnách. Zatímco výše marže se počítá vždy z výsledné prodejní ceny, základem pro výpočet obchodní přirážky bývá původní nákupní cena.

Obecně platí, že procentuální hodnota marže je vždy řádově nižší než hodnota obchodní přirážky. Průzkum však ukázal nebývalý jev: marže u stejných výrobků byla v případě zahraničních řetězců v průměru dokonce vyšší než obchodní přirážka u tradičních prodejen. Zatímco například láhev irské whisky stála v prodejnách CBA 398 korun, zahraniční řetězce ji prodávaly za 489 korun.

Malé prodejny pracují s marží kolem 35 procent, která zahrnuje přirážku velkoobchodu i maloobchodu. „Odhadujeme, že zahraniční řetězce se svojí kupní silou mají s dodavateli vyjednané nižší nákupní ceny. Když k tomu připočteme rozdíl prodejních cen, dostaneme se k obchodní přirážce řetězců až 120 procent,“ kroutil hlavou Mazák s tím, že taková čísla jsou v tradičním maloobchodu nemyslitelná.

Podle něj lákají velké řetězce zákazníky na razantní krátkodobá snížení několika produktů, které je kompenzováno neúměrným naceněním ostatních výrobků. Vysoká sleva tak sice přiláká zákazníky do obchodu, ti však ve výsledku utratí mnohem více. „Věříme, že toto zjištění bude dalším krokem ke zboření mýtu, že vesnické obchody jsou dražší než zahraniční řetězce,“ uzavřel Mazák.

Družstvo plánuje v průzkumu pokračovat i v následujících měsících, zaměřit se přitom chce na cukrovinky a nealkoholické nápoje.

ZdroJ. Deník.cz, 26. 2. 2018