Malé obchody s potravinami se stávají obětí inflace a zdražování

V minulých letech se trend zavírání malých obchodů s potravinami zpomaloval a v roce 2021 se dokonce zcela zastavil. Nyní se situace znovu obrací a během roku 2022 ubylo 166 malých prodejen. Negativní trend souvisí s aktuální ekonomickou situací a celkovým zdražováním. Obchodům v těch nejmenších obcích pomáhá vládní program Obchůdek 2021+, který byl nedávno prodloužen až do roku 2030.

Podle nejnovějších dat agentury NielsenIQ nejvíce zavíraly v kategorii obchodů do 400 metrů malé obchody, které nejsou součástí některé ze sítí. Takových prodejen ubylo v minulém roce 160. Naopak celkový počet malých prodejen organizovaných v sítích, jako jsou například CBA, BALA či COOP, se snížil jen o 6. Celkový počet prodejen s potravinami a smíšeným zbožím s plochou do 400 metrů je nyní 11 829. V roce 2017 jich přitom bylo 13 758.

„Rok 2022 se vyznačoval ekonomickou nestabilitou a obavou z rostoucí inflace. Rostoucí ceny energií působily obavy nejen domácnostem ale i obchodníkům, zejména těm menším. Zatímco velké prodejní formáty – hypermarkety, supermarkety a diskonty posilovaly svoji pozici, nezávislé prodejny do rozlohy 400 m2 ve velkém množství zavíraly své pobočky. Nejvíce prodejen bylo zavřeno v regionech severní Morava a střední Čechy,“ říká Daniel Plecháč, Konzultant v Retailer Services, NielsenIQ.

Také Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) potvrzuje, že ubývají zejména obchody na venkově. „Ten trend je bohužel dlouhodobý. Je pravdou, že v roce 2021 podle dat malých obchodů mírně přibylo. Jak však víme z praxe, otevírají se spíše obchody ve městech a ty vesnické dlouhodobě mizí,“ vysvětluje Pavel Březina, předseda AČTO. Mnozí obchodníci se snaží hledat cesty, jak obchody udržet. Například síť COOP na jednu stranu rozšiřuje nabídku svých obchodů o finanční služby či kavárny a na stranu druhou otevírá automatické prodejny, kde si zákazníci mohou nakoupit kdykoliv. Nedávno otevřela první takovou prodejnu i v malé jihočeské obci Bujanov, kde žije jen 600 obyvatel.

„Bohužel situace je taková, že mnohdy už ani vietnamští obchodníci venkovské obchody provozovat nechtějí. Největší ranou pro malé obchody byly hlavně ceny energií. Obce, kraje i stát si naštěstí situaci uvědomují a obchody v těch nejmenších obcích ve snaze zachovat obchodní obslužnost podporují. Obce například často obchodníkům nabízejí prostory jen za symbolické nájemné, kraje mají pro tento účel dotační tituly a stejně k tomu v rámci programu Obchůdek 2021+ přistupuje i stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Avizované prodloužení programu do roku 2030 je v kontextu aktuálního vývoje hodně důležitý signál pro obchody v malých obcích,“ říká Pavel Březina.

Program Obchůdek 2021+ je určen na pomoc obchodům v obcích do 1000 obyvatel. V rámci tohoto programu mohou obchody získat podporu na provoz ve výši až 130 000 Kč. Celkově je ročně na program vyčleněna částka 52 miliónů korun. V rámci první uzavřené výzvy program podpořil 428 prodejen. Druhá výzva se bude uzavírat ke konci června a podle předběžných analýz bude počet podpořených obchodů výrazně vyšší. „Pevně věřím, že program skutečně bude pokračovat i do budoucna a to přes složitou situaci státního rozpočtu. V tomto případě jsou totiž v praxi podporování zejména občané, kteří prostě nemají jinou možnost pořízení základních potravin,“ dodává Pavel Březina v reakci na aktuální dění.

Podle Pavla Vinklera, ředitele odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu, se v rámci právě dokončované druhé výzvy ukazuje celkové zlepšení fungování celého systému.

Jsme rádi, že jsou nyní v programu Obchůdek 2021+ zapojeny všechny kraje a program již pomohl několika stovkám obchodů. Je na místě zdůraznit, že veřejné prostředky z tohoto programu směřují pouze do malých obcí, kde funguje jen jedna prodejna. Primárním cílem celého programu je zachování obchodní obslužnosti, tedy jednoduché možnosti si i na venkově nakoupit. Klíčovou roli v rozdělování dotací hrají kraje, které prostředky z programu mohou kombinovat s vlastními dotacemi a mohou podle potřeby dále upravovat pravidla pro podporu obchodů,“ vysvětluje Pavel Vinkler.

Kromě podpory provozních nákladů z programu Obchůdek 2021+ si obchody z kategorie malých a středních podniků mohou nově požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu také o podporu při nákupu technologií. Obchodníci budou moci získat například podstatnou část prostředků na vytvoření systému automatické prodejny. „Podpora této formy prodeje, kdy obchod funguje v rámci standardní doby s personálem a mimo ni již jako automatický obchod, může být jednou z cest jak vesnické obchody zachovat. Mrzí nás jen, že na tuto formu státní pomoci nedosáhnou některé české sítě, které také provozují obchody v malých obcích,“ uzavírá Pavel Březina.