Královéhradecký kraj podpoří provoz 76 prodejen na venkově

Královéhradecký kraj vyhoví všem žadatelům o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen. Mezi 76 žadatelů rozdělí přes 3,2 miliony korun. Rozhodnutí krajských radních ještě potvrdí zastupitelé.

„Do třetího kola dotačního programu se přihlásilo 76 žadatelů. Všichni splnili formální náležitosti a kritéria přijatelnosti a žádosti byly předloženy hodnotící komisi k projednání. V rámci první změny rozpočtu Královéhradeckého kraje jsme se rozhodli navýšit celkovou alokaci peněz na tento dotační program o 500 tisíc korun, čímž vyhovíme všem žadatelům,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Obce a města v Královéhradeckém kraji mohou žádat o podporu na zachování nebo obnovu stálé prodejny a také na provoz pojízdné prodejny. Krajské peníze mohou žadatelé využít například na platy prodavaček, uhrazení elektřiny či jiné služby spojené s provozem prodejny. O dotaci mohou žádat obce o velikosti do tisíce obyvatel; větší sídla pouze pro zajištění obslužnosti své místní části s méně než tisícem obyvatel. Rozmezí dotace je od 20 do 50 tisíc korun, přičemž stejně vysokou částku se zavazuje poskytnout prodejně sám žadatel. V programu lze podat více žádostí, pokud má obec více prodejen.

„V roce 2019 poskytl Královéhradecký kraj na podporu provozu prodejen na venkově 3,1 milionu korun. Zachování prodejen v menších obcích je zásadní především pro starší spoluobčany, kteří by jinak byli v mnoha případech odkázáni na pomoc svého okolí. Těší mě proto rostoucí zájem ze strany obcí a měst, které chtějí s krajskou pomocí udržet prodejny v chodu. Díky této iniciativě přispějeme k tomu, abychom udrželi náš venkov živý,“ dodal hejtman Štěpán.

Tisková zpráva Královéhradeckého kraje z 3.3. 2020.