Kontroly pod kontrolou - nová příručka pro podnikatele

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora ČR, v níž je AČTO začleněno, rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly u podnikatelů provádí :

  • daňová a finanční správa
  • živnostenské úřady
  • Česká obchodní inspekce
  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Státní úřad inspekce práce

Proto vypracoval odbor legislativy, práv a analýz HK ČR příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly. Stáhnout si ji můžete na https://www.komora.cz/prirucka-ke-kontrolam/