Kontroly EET selhávají, narovnání tržního prostředí je pouze zbožným přáním, ukázal nezávislý průzkum

Praha, 7. února 2018 – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) představila neuspokojivé výsledky nezávislého průzkumu, který mapoval dodržování zákona o evidenci tržeb v maloobchodě. Celorepublikový průzkum ukázal, že 13% českých a celých 19% asijských prodejen nevydává zákazníkům účtenky, přičemž situace je horší ve městech, kde panuje větší anonymita. Tato skutečnost vede ve svém důsledku opět ke znevýhodňování poctivých obchodníků …

Zatímco na venkově je situace vyrovnaná a oba segmenty nezávislého trhu, tedy čeští obchodníci i asijští prodejci, se chovají shodně a účtenky spíše vydávají, neboť své zákazníky znají a potenciální kontrolu jsou schopny identifikovat, ve městě je situace odlišná. „Poměr nevydaných účtenek 12 : 21 % v neprospěch asijských obchodníků jasně ukazuje na větší anonymitu města a tedy i větší možnost zákon obcházet. Proto by zejména ve městech měly být kontroly u problémových skupin obchodníků důslednější. Jedině tak lze dosáhnout požadovaného cíle narovnání tržního prostředí,“ uvádí Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

Tři čtvrtě roku po zavedení EET v maloobchodě a i po spuštění účtenkové loterie objednalo AČTO průzkum u nezávislé analytické společnosti Nielsen ČR. Ve světle získaných dat musí Asociace konstatovat, že z hlediska dodržování a vymáhání zákona je situace nedobrá. „Výsledky jsou v některých regionech tragické a potvrdily naše obavy,“ říká Jiří Štorch, předseda Družstva ESO MARKET a člen představenstva AČTO.

„Bylo zkontrolováno celkem 614 potravinářských prodejen v rámci celé ČR. Polovina prodejen byla provozována českými podnikateli, druhá polovina pak asijskými obchodníky. V celkových číslech účtenku nevydalo 13% českých a 19% asijských podnikatelů,“ uvádí Lubomír Mechura ze společnosti Nielsen. Zcela nepřijatelná je situace v některých krajích. V Praze nebyla vydána účtenka ve 27% případů českých a dokonce ve 36% případů ostatních prodejen. Ještě hůře dopadly nákupy ve Středočeském a Jihomoravském kraji, kde nebyla účtenka vydána ve 42% resp, 47% případů asijských prodejen! Pro české obchodníky nedopadla situace dobře v Ústeckém kraji, kde účtenku nevydalo 35% českých obchodníků, což je o 20% více než v případě asijských.

„V kontextu těchto výsledků je nepochopitelná situace, kdy u obchodníka, jehož tržby i počty nákupů po zavedení evidence jsou zcela kontinuální s výsledky před jejím zavedením, proběhly v několika týdnech po zavedení EET celkem tři kontroly dodržování zákona, aniž by zjistily jakékoliv jeho porušení. Je příznačné, že se jednalo o prodejnu v Praze, která jinak dle výsledků průzkumu vykazuje jedna z nejhorších zjištění v rámci celé ČR,“ komentuje dále situaci Jiří Štorch.

Asociace českého tradičního obchodu patří mezi profesní sdružení, která vyjádřila podporu zavedení EET. Hlavním důvodem byla skutečnost, že v současnosti neexistuje jiný opravdu funkční nástroj, který je schopen narovnat tržní prostředí v ČR. Tradiční obchodníci však svou podporu podmínili splněním třech základních podmínek:

1. EET bude zavedeno plošně bez výjimek, neboť vyjmutí určité části podnikatelů z povinnosti evidovat elektronicky tržby by naopak tržní prostředí ještě více pokřivilo.

2. Náklady na zavedení EET budou všem podnikajícím subjektům refundovány.

3. Dodržování zákona bude důsledně kontrolováno a zcela zjevné pokusy o obcházení registrace tržeb budou řádně postihovány. V této souvislosti AČTO přivítalo prohlášení ministerstva financí, že u subjektů, které nebudou vykazovat žádné anomálie, nebude naopak důvod ke zbytečným a pro podnikatele velmi zatěžujícím kontrolám.

Ani jedna z výše uvedených podmínek nebyla splněna. Jestliže je AČTO ochotno diskutovat o určitých úpravách a zjednodušení evidence pro nejmenší podnikatelské subjekty, zcela jasně prohlašuje, že trvá na dodržení zbývajících dvou podmínek. K úhradě nákladů na zavedení EET se zavázala ve svém prohlášení vláda, která EET na základě návrhu MF ČR vedeného současnou vládní stranou, zavedla. Tento veřejný slib nebyl splněn.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku